Документальні виставки on-line

До 60-ї річниці з дня підписання Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року


З фондів ЦДАВО України

<<< перелік >>>

липень 1997 р. Перший Протокол до Конвенції, який підписали уряди - члени Ради Європи 20 березня 1952 р. в Парижі
Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 32-33. Копія. Машинопис.

<<< перелік >>>
На початок
На початок