Документальні виставки on-line

До 60-ї річниці з дня підписання Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року


З фондів ЦДАВО України

<<< перелік >>>

липень 1997 р. Протокол № 2 про надання Європейському суду з прав людини повноважень робити консультативні висновки [1952 р.]
Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 34-35. Копія. Машинопис.

<<< перелік >>>
На початок
На початок