Документальні виставки on-line

До 60-ї річниці з дня підписання Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року


З фондів ЦДАВО України

<<< перелік >>>

липень 1997 р. Протокол № 4, який гарантує деякі права і свободи, не передбачені Конвенцією і Першим Протоколом до неї ( підписаний 16 вересня 1963 р. в Страсбурзі)
Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 36-38. Копія. Машинопис.

<<< перелік >>>
На початок
На початок