Документальні виставки on-line

До 60-ї річниці з дня підписання Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року


З фондів ЦДАВО України

<<< перелік >>>

липень 1997 р. Протокол № 7, який підписали держави - члени Ради Європи 22 листопада 1984 р. в Страсбурзі
Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 39-42. Копія. Машинопис.

<<< перелік >>>
На початок
На початок