Документальні виставки on-line

До 60-ї річниці з дня підписання Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року


З фондів ЦДАВО України

<<< перелік >>>

4 липня 1997 р. Лист № 39-1737/4 Виконуючого обов'язки Прем'єр-міністра України В. Дурдинця до Верховної Ради України про підготовку та подання Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України "Про ратифікацію Європейської конвенції з прав людини, Першого Протоколу та Протоколів № 2, 4, 7 та 11 до неї"
Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 4-5. Засвідчена копія. Машинопис.

<<< перелік >>>
На початок
На початок