Документальні виставки on-line

До 60-ї річниці з дня підписання Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року


З фондів ЦДАВО України

<<< перелік >>>

20 жовтня 1997 р. Лист Голови Комітету з питань законності і правопорядку Верховної Ради України О. Жира до Голови з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин В. Г. Буткевича рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів №2, 4, 7 та 11 до Конвенції" внесений Президентом України прийняти як Закон України
Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 84. Оригінал. Машинопис.

<<< перелік >>>
На початок
На початок