Документальні виставки on-line

"НЕЗАЛЕЖНІСТЬ: ГЛИБОКІ КОРІННЯ"

<<< перелік >>>

Гадяцька угода між Військом Запорозьким і Річчю Посполитою, що визначала правовий статус українських земель як Князівства Руського у складі Речі Посполитої Трьох Народів. 16 вересня 1658 р.
ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 186, арк. 1, 3 зв., 4. Копія.

<<< перелік >>>
На початок
На початок