Документальні виставки on-line

До 300-ї річниці Конституції Пилипа Орлика

Підготовлено Центральним державним історичним архівом України, м. Київ на основі копій документів, оригінали яких зберігаються в Російському архіві давніх актів, м. Москва, в Національному архіві Швеції, м. Стокгольм, а також в архіві Міністерства закордонних справ Франції

  перелік >>>
 1. 1710 р., квітня 5. – "Contenta Pactorum inter Ducem et Exercitum Zaporoviensem conventorum, in Compendium brevi Stylo collecta" ("Затверджені умови договору між гетьманом та Військом Запорозьким, в стислому огляді зібрані") – Конституція П. Орлика у скороченому вигляді. Складається з 16 пунктів. Мова латинська.
  Національний архів Швеції, м. Стокгольм, "Cosacica". Копія: ЦДІАК України, ф. 2236, оп. 1, спр. 72, арк. 1–7.
 2. Преамбула (до Конституції П. Орлика), яка містить в собі стислий огляд української історії від найдавніших часів та, додатково, історичну доповідь про Київщину, в якій доводиться, що Росія не має на неї ніяких прав. Мова латинська.
  Національний архів Швеції, м. Стокгольм, "Cosacica". ЦДІАК України, ф. 2236, оп. 1, спр. 71, арк. 1–6.
 3. 1710 р., квітня 5. – Угода та домовленості між гетьманом Пилипом Орликом та Військом Запорозьким (Конституція Пилипа Орлика), затверджені у м. Бендери за обрання П. Орлика гетьманом та присяга П. Орлика, в якій він зобов’язується додержуватись всіх положень своїх домовленостей з Військом Запорозьким. Копія ХІХ ст. Складається з вступу та 16 пунктів. Мова староукраїнська.
  РДАДА, м. Москва, Російська Федерація. ЦДІАК України, ф. 2236, оп. 2, спр. 1, арк. 1–40.
 4. 1718 р., грудня 12. – Лист гетьмана Пилипа Орлика з Крістіанстаду до шведської принцеси Ульріки-Елеонори, сестри Карла ХІІ, спадкоємиці шведського трону. Орлик оплакує втрату свого протектора – шведського короля Карла ХІІ; описує свою важку долю з часів смерті Мазепи, коли він перейняв на себе гетьманство і що було пов’язано з постійною боротьбою з ворогами України. Згадує події 1711–1713 роках: свою подорож з генеральною старшиною та запорожцями до Константинополя, вимушену (на вимогу військового комісара [Г.] Зольдана, посланця короля Карла ХІІ) зупинку у місті Баба, надання інструкцій старшині для переговорів з Великим візиром; події, що сталися після висилки Карла ХІІ із Бендер, коли гетьман Орлик та його старший син Григорій мало не загинули внаслідок додержання своєї вірності шведському королеві і були врятовані заступництвом сина кримського хана Калга-султана (Калга Гірея) та бобруйського старости Яна Сапєги. Наприкінці листа Орлик просить захисту і протекції. Мова латинська.
  Національний архів Швеції, м. Стокгольм, "Cosacica". ЦДІАК України, ф. 2236, оп. 1, спр. 145, арк. 1–10.
 5. 1741 р., травня 30. – Лист гетьмана Пилипа Орлика з Бухареста [до барона Д. Н. фон Гепкена] з докладним оглядом свого життя на чужині, де він вже багато років є емігрантом, своєї політичної діяльності – листування з політичними діячами Швеції, Речі Посполитої, Франції, Туреччини та Військом Запорозьким, яке має на меті створення сприятливої політичної ситуації у Європі та втілення в життя планів визволення України. Акцентує увагу на політичних подіях у Європі, пов’язаних з "українським" питанням. Мова латинська.
  Національний архів Швеції, м. Стокгольм, "Cosacica". ЦДІАК України, ф. 2236, оп. 1, спр. 219, арк. 1–11.
 6. 1720–1724, 1726–1730, 1732–1733 рр. – Щоденник ("Діаріуш подорожний") гетьмана Пилипа Орлика, в якому він описував події свого життя та політичної діяльності. Мова польська.
  Архів Міністерства закордонних справ Франції. Факсимільне видання: The Diariusz podrozny and Other Writings of Pylyp Orlyk / Introduction by Omeljan Pritsak and Orest Subtelny (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Text Series: Volume V (1720-1726): xliv, 794 pp.; Volume VI (1727-1730): xxviii, 868 pp. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988–1989.
  перелік >>>
На початок
На початок