Документальні виставки on-line

До 125-річчя від дня народження Якова Андрійовича Мамонтова (1888-1940)

  перелік >>>
 1. Фото Я. Мамонтова.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 71, арк. 12.
 2. Запис у метричній книзі Покровської церкви у Шпилівці про народження 8 жовтня (за ст.ст.) 1888 року Я. Мамонтова. Публікація газ. «Вперед» (м. Суми) від 22 жовтня 1988 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 2, од.зб. 10, арк. 2 зв.
 3. Г. Петров. «Коли ж народився Яків Мамонтов?». Стаття. Газ. «Вперед» (м. Суми). 22 вересня 1988 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 2, од.зб. 10, арк. 6.
 4. Іван Федорович Мамонтов – дід Я. Мамонтова з дружиною. Суми, кін. ХІХ ст.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 79, арк. 1.
 5. Фото школи в Нижній Сироватці, де навчався Я. Мамонтов. Газ. «Вперед» (м. Суми), 24 квітня 1965 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 37, арк. 9 зв.
 6. Як. Лірницький (Я. Мамонтов). «Коли я дивлюся, як сонце згасає...». Вірш. Часопис «Рідний край» (Київ), 8 грудня 1907 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 21, арк. 5.
 7. Листівка Я. Мамонтова та В. Шерстюка до Ю. Шерстюка та його родини. 15 липня 1908 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 25, арк. 1.
 8. Фото В. Шестюка. 1909 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, олд.зб. 96, арк. 64.
 9. Я. Мамонтов – випускник Дергачівської хліборобської школи під Харковом. 1909 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 71, арк. 2.
 10. Лист Я. Мамонтова до В. Шерстюка. 6 березня 1910 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 26, арк. 2-3 із зв.
 11. Листівки Я. Мамонтова до Н. Шерстюк. 14 травня 1910 р., 7 квітня 1912 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 27, арк. 1, 2.
 12. Фото Н. Шерстюк. 1912 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 96, арк. 9а.
 13. Я. Мамонтов. «У великий день. 26-го лютого, 1911 року». Вірш пам’яті Т. Г. Шевченка. Часопис «Рідний край» (Київ). 1911 р., № 9, с. 5–6.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 21, арк. 11, 11 зв.
 14. Мамонтів Я. У тієї Катерини: Інсценізація поезії Т. Шевченка. – Харків: Рух, 1924
  (Театральна бібліотека. Ч. 11). НДБ ЦДАМЛМ України
 15. М. Єршова. «Т. Г. Шевченко в творчості Я. А. Мамонтова». Газ. «Вперед» (м. Суми). 13 червня 1964 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 50, арк. 2.
 16. Я. Мамонтов. «Безпорадність». Вірш. Друк з правкою автора. Газ. «Рада» (Київ), 6 (19) лютого 1911 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 22, арк. 7.
 17. Я. Мамонтов. «На руінах». Балада. Друк. з правкою автора. Газ. «Рада» (Київ). 20 лютого (5 березіля) 1911 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 22, арк. 1 зв.
 18. Я. Мамонтов. «Рідний шум», «Смерть борця». Вірші. Автограф. 1911 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 271, оп. 1, од.зб. 113, арк. 14, 15.
 19. Я. Мамонтов. «Назустріч дневі». Вірш. [Рукопис П. Руліна]. [1913].
  ЦДАМЛМ України, ф. 90, оп. 1, од.зб. 313, арк. 1.
 20. Я. Мамонтов – студент Московського комерційного інституту. 1913 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 71, арк. 3.
 21. Мамонтовъ Я. Проблема эстетическаго воспитанія. – М.: Б.в., 1914.
  НДБ ЦДАМЛМ України
 22. Я. Мамонтов. «Пілігріми». Вірш. Журн. «Шлях». 1914 р., № 2, с. 118.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 24, арк. 1.
 23. Я. Мамонтов. «Morituri te salutant». Журн. «Шлях», 1914, № 3–4. С. 239–250. Авторська коректура.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 19, арк. 1, 6.
 24. Візитна картка Я. Мамонтова, надіслана Л. Шерстюк, матері нареченої Я. Мамонтова Н. Шерстюк, на ст. Сироватка Харківської губ. 29 грудня 1914 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 29, арк. 1–2.
 25. Лист Н. Шерстюк до сина драматурга А. Мамонтова. 18 квітня 1967 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 96, арк. 3, 3 зв., 4.
 26. Я. Мамонтов. «Чорний човен». Вірш. Автограф. 1918 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 271, оп. 1, од.зб. 113, арк. 16.
 27. Я. Мамонтів. «Коли любов проходить мимо». Журн. «Шлях», 1918, № 4. с. 5–12. Коректура автора.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 20, арк. 1, 4.
 28. Я. Мамонтов. «Бурьослав». Вірш. Автограф. 1918 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 271, оп. 1, од.зб. 113, арк. 11.
 29. Я. Мамонтов. «Бурьослав». Журн. «Шлях», 1918, № 8, с. 18.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 24, арк. 6.
 30. Я. Мамонтів. «Трагедія українського актора». Стаття. Журн. «Шляхи мистецтва», 1921, № 2, с. 135–137.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 1, арк. 1.
 31. Мамонтів Я. Сучасні проблеми педагогічної творчості. – Частина перша: Педагог як мистець. – Харків: ДВУ [на обкл. Всеукраїнське державне видавництво], 1922.
  НДБ ЦДАМЛМ України
 32. Мамонтів Я. Драматичні етюди: Dies irae; Третя ніч; Захід. – Харків: ДВУ, 1922.
  НДБ ЦДАМЛМ України
 33. Мамонтів Я. Над безоднею: Драма в 3-х актах. – Х.: ДВУ, 1922.
  НДБ ЦДАМЛМ України
 34. Я. А. Мамонтов. Рецензія на: Леся Українка. Твори. Том V. Вид-во «Книгоспілка». Київ, 1923. Передрук з: «Книга». Місячник літератури, критики й бібліографії. № 4. 1923. Грудень. «Книгоспілка». Харків. С. 38.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 3, арк. 1–3.
 35. Я. Мамонтов. Автобіографія. Автограф. 1 січня 1923 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 271, оп. 2, од.зб. 12, арк. 1, 1 зв.
 36. Мамонтів Я. Ave Maria: Трагедія в п’яти актах. – Харків: Рух, 1924.
  НДБ ЦДАМЛМ України
 37. Мамонтів Я. Коли народ визволяється: Трагедія в 4-х актах: Репертуар Державного Драматичного театру ім. Т. Шевченка. – Харків: Рух, 1924. – (Театральна бібліотека. Ч. 30).
  НДБ ЦДАМЛМ України
 38. Мамонтів Я. Роковини: Драматичний етюд. – Харків: Рух, 1925. – (Театральна бібліотека. Ч. 33).
  НДБ ЦДАМЛМ України
 39. П. Рулін. Рецензія на: Я. Мамонтов. На театральних роздоріжжях. Публіцистика. Харків, Книгоспілка, 1925. Відбиток з журн. «Життя і Революція». 1925 № 10, с. 114–115.
  ЦДАМЛМ України, ф. 90, оп. 2, од.зб. 13, арк. 19 зв., 20
 40. Лист Я. Мамонтова до М. Плевако. 2 жовтня 1925 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 271, оп. 1, од.зб. 113, арк. 9.
 41. Я. Мамонтов. «Сучасний театр в його основних напрямках». Стаття. Передрук з журн. «Нове мистецтво», 1926, № 14, с. 4-6; № 15.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 5, арк. 1, 16, 18.
 42. Я. Мамонтов. «Український театр в ХІХ столітті (Загальна характеристика)». Маш. з рук. правкою. [1926]
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 6, арк. 1.
 43. Мамонтов Я. Батальйон мертвих. – Харків: Книгоспілка, 1926. З дарчим написом автора О. Білецькому від 20 березня 1926 р.
  НДБ ЦДАМЛМ України
 44. Лист О. Білецького до сина драматурга А. Я. Мамонтова. 6 липня 1956 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 2, од.зб. 20, арк. 1, 1 зв.
 45. Я. Мамонтов. «Драматичне мистецтво (Основи та технічні прийоми)». Стаття. Маш. Передрук з журн. «Сільський театр». 1927–1928 рр.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 8, арк. 1, 2, 10.
 46. Я. Мамонтов. «Театральний фронт перед жовтневим десятиріччям». Стаття. Передрук з журн. «Нове мистецтво», 1927, № 22.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 7, арк. 1–5.
 47. Я. Мамонтов. «Трагікомедія – жанр нашого часу (З поточних нотаток драматурга)». Стаття. Передрук з журн. «Нове мистецтво», 1928 р., № 4. з рук. правкою.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 9, арк. 1–4.
 48. П. Рулін. Рецензія на: Я. Мамонтов. «Рожеве павутиння. Побутова комедія на 3 розділи (8 одмін)». ДВУ. 1928 р. Журн. гранки з правкою.
  ЦДАМЛМ України, ф. 90, оп. 2, од.зб. 12, арк. 21 зв.
 49. Афіша вистави Сумського обласного українського музично-драматичного театру ім. М. Щепкіна за комедією Я. Мамонтова «Рожеве павутиння» у постановці І. Рибчинського.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 2, од.зб. 8, арк. 2.
 50. Програма вистави Київського обласного українського драматичного театру ім. П. К. Саксаганського за п’єсою Я. Мамонтова «Рожеве павутиння». 1959 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. ф. 264, оп. 1, од.зб. 31, арк. 3–4.
 51. Фотографія В. Любарт (Колишко) в ролі Вікторії у виставі театру ім. М. Заньковецької за п’єсою Я. Мамонтова «Княжна Вікторія». 1928 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 92, оп. 1, од.зб. 1, арк. 3.
 52. І. Твердохліб у ролі куркуля Макухи у виставі Харківського Червонозаводського театру за п’єсою Я. Мамонтова «Княжна Вікторія». 1928 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 432, оп. 1, од.зб. 59, арк. 6.
 53. Лист Я. Мамонтова до М. Плевако. 8 липня 1928 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 271, оп. 1, од.зб. 113, арк. 10.
 54. Я. Мамонтов. Автобіографія. Автограф. [8 липня 1928 р.].
  ЦДАМЛМ України, ф. 271, оп. 1, од.зб. 113, арк. 1–2.
 55. Я. Мамонтов. Рецензія на інсценізацію Л. Пахаревського повісті І. Франка «Захар Беркут» (ДВУ, 1930). Передрук з журн. «Сільський театр», 1930 р., № 5, с. 41.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 13, арк. 1–2.
 56. Лист Б. Лятошинського до дружини драматурга М. Гармсен. 2 вересня 1956 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 82, арк. 1, 1 зв.
 57. «В Києві знову йтиме опера, лібретто якої написав Я. Мамонтов». Анонс постановки опери «Золотий обруч» Б. Лятошинського у Київському театрі опери та балету ім. Т. Г. Шевченка. Газ. «Вперед» (м. Суми). 19 березня 1966 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 37, арк. 11 зв.
 58. Я. Мамонтов. 1931 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 71, арк. 16.
 59. Я. Мамонтов. «Драматургія І. Тобілевича». Критичний нарис до видання творів І. Карпенка-Карого у 6 томах (Харків: ДВУ, 1929-1930 рр.). Маш.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 15, арк. 1.
 60. Я. Мамонтов. 1932 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 71, арк. 5.
 61. Ліворуч – праворуч: А. Мамонтов, Я. Мамонтов, В. Троценко, О. Кусков, М. Гармсен, В. Чернявська, А. Чернявська. с. Лещинівка Полтавська обл. 1936 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 78, арк. 1.
 62. Я. Мамонтов.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 71, арк. 11.
 63. Я. Мамонтов у робочому кабінеті. Харків, 1938 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 71, арк. 7.
 64. Авторський договір Я. Мамонтова з Державним видавництвом «Мистецтво» про видання книги «Драматургія (теорія і техніка)». 13 травня 1939 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 2, од.зб. 3, арк. 1, 1 зв.
 65. Лист Державного видавництва «Мистецтво» до М. Ф. Гармсен про надання авторського примірника книги «Український театр» (ІІ частина) та видання праці Я. Мамонтова «Теорія і техніка драматичного мистецтва». 19 травня 1941 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 6, арк. 1.
 66. Я. Мамонтов. Харків, 6 лютого 1939 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 71, арк. 6.
 67. Я. Мамонтов з дружиною М. Гармсен. Харків, 30 березня 1939 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 72, арк. 3.
 68. Я. Мамонтов. «Фата моргана». Драма на 4 дії, 10 картин за повістю М. Коцюбинського. Переклад рос. мовою В. Радиша. Маш. [1939].
  ЦДАМЛМ України, ф. 1019, оп. 1, од.зб. 33, арк. 1, 1-а.
 69. Листи Я. Мамонтова до В. Радиша. 20, 29 січня 1940 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 1019, оп. 1, од.зб. 93, арк. 1, 2, 2 зв.
 70. Похорон Я. Мамонтова. Коло будинку письменників у Харкові, 2 лютого 1940 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 73, арк. 1.
 71. «Яков Андреевич Мамонтов». Некролог. Передрук з газ. «Красное знамя» (м. Харків) від 1 лютого 1940 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 35, арк. 1.
 72. Біографія Я. А. Мамонтова. Маш. [1940].
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 35, арк. 3–4.
 73. Є. Кротевич. «Я. А. Мамонтов». Некролог. Журн. «Театр», 1940, № 6.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 36, арк. 1, 2, 11.
 74. Письмовий стіл Я. А. Мамонтова. 1940 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 75, арк. 1–3.
 75. «Яків Андрійович Мамонтов». Замітка до 5-річчя від дня смерті драматурга. Журн. «Україна». 1945 р., № 45.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 37, арк. 1.
 76. Листування сина драматурга А. Мамонтова та його дружини М. Гармсен з Держлітвидавом України про видання творів Я. Мамонтова у двох томах. 13 червня 1956 р. – 20 червня 1959 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 6, арк. 3–12.
 77. Лист А. Крамаренка до дружини Я. Мамонтова М. Гармсен із спогадами про драматурга. 3 вересня 1956 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 81, арк. 1–4.
 78. «Издание пьес украинских драматургов». Анонс видавництва «Держлітвидав» на 1957 р. «Литературная газета», 20 листопада 1956 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 37, арк. 2.
 79. Проспект видання ІІ тому творів Я. Мамонтова. Маш. з помітками А. Мамонтова. 26 квітня 1957 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 1241, оп. 1, од.зб. 138, арк. 19–21.
 80. Листи П. Перепелиці до А. Мамонтова про видання творчої спадщини Я. Мамонтова. 20 червня 1959 р., 23 грудня 1960 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 2, од.зб. 29, арк. 32–33, 37–39.
 81. Мамонтов Я. Твори / Упоряд., підг. текстів та прим. Й. М. Куриленка і П. П. Перепелиці; вст. ст. Ю. Г. Костюка – К.: Держлітвидав, 1962.
  НДБ ЦДАМЛМ України
 82. Програма вистави Ворошиловградського обласного українського музично-драматичного театру ім. О. М. Островського за трагікомедією Я. Мамонтова «Республіка на колесах». 1957 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 31, арк. 1–2.
 83. Г. Довнар. «Значний успіх творчого колективу». Рецензія на виставу Ворошиловградського обласного музично-драматичного театру імені О. М. Островського за п’єсою Я. Мамонтова «Республіка на колесах». Газ. «Прапор перемоги» (Ворошиловград). 14 квітня 1957 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 40, арк. 2 зв.
 84. Афіші вистави Красноярського театру юного глядача ім. Ленінського комсомолу на п’єсою Я. Мамонтова «Республіка на колесах» у постановці Ю. Мочалова. Б/д.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 2, од.зб. 8, арк. 3–4.
 85. Сцени з вистави Чернігівського обласного музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка за п’єсою Я. А. Мамонтова «Республіка на колесах». 1957 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 2, од.зб. 11, арк. 1, 3, 5.
 86. М. Рослик. «Радіовистава “Республіка на колесах”». Замітка про радіовиставу на Харківському обласному радіо, здійснену сином драматурга А. Я. Мамонтовим. Газ. «Соціалістична Харківщина», 7 травня 1958 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 46, арк. 1.
 87. Програма вистави Сумського обласного українського музично-драматичного театру ім. М. С. Щепкіна за п’єсою Я. Мамонтова «Республіка на колесах». 1966 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 31, арк. 5–6.
 88. Є. Воробйова в ролі Феньки у виставі Сумського обласного музично-драматичного театру ім. М. Щепкіна за п’єсою Я. Мамонтова «Республіка на колесах». 1966 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 944, оп. 1, од.зб. 1, арк. 6.
 89. М. Ф. Гармсен. Спогади про Я. А. Мамонтова. Маш. з правкою автора. 1958 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 2, од.зб. 5, арк. 1, 2.
 90. «З мемуарів дружини драматурга М. Ф. Гармсен-Мамонтової». Прим.: «Надіслано до кімнати-музею Стріличанської школи 18/IV 64 р.». Передрук.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 20, арк. 1, 29.
 91. М. Гармсен. «Закоханий в життя». Спогади про Я. Мамонтова. Газ. «Вперед» (м. Суми). 22 жовтня 1968 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 84, арк. 2 зв.
 92. Дружина драматурга М.Ф. Гармсен.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 73, арк. 2.
 93. Запрошення та програма вечора до 70-річчя від дня народження Я. А. Мамонтова у Клубі Спілки радянських письменників України (Харківське обласне відділення). 21 жовтня 1958 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 33, арк. 1–3.
 94. Фото виставки до 70-річчя від дня народження Я. Мамонтова у Клубі Харківського обласного відділення Спілки радянських письменників України. 21 жовтня 1958 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 76, арк. 2.
 95. «Видатний драматург, визначний вчений, чарівна людина». Шпальта газ. «Вперед» (м. Суми), присвячена 75-річчю від дня народження Я. А. Мамонтова. 19 жовтня 1963 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 46, арк. 5 зв.
 96. В. Троценко. «Серед архітекторів і художників». Спогади про Я. А. Мамонтова. Газ. «Вперед» (м. Суми), 19 жовтня 1963 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 46, арк. 5 зв.
 97. А. Я. Мамонтов. «Слово про батька». Стаття до 75-річчя від дня народження Я. А. Мамонтова. Газ. «Літературна Україна». 22 жовтня 1963 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 93, арк. 3.
 98. «Вшанування письменника». Інформація про заходи до 75-річчя від дня народження Я. А. Мамонтова на його малій батьківщині. Газ. «Літературна Україна». 29 жовтня 1963 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 37, арк. 7.
 99. Г. Петров. «Перлина вітчизняної драматургії». Стаття про Я. Мамонтова. Газ. «Вперед» (м. Суми). 16 грудня 1965 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 57, арк. 5.
 100. В. Зарудський. «Виблискуючий талант». Спогади про Я. Мамонтова. Авториз. маш. 1967 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 67, арк. 1–2.
 101. Т. Б. Бялодворець. «Воспоминаня о Якове Андреевиче Мамонтове». Автограф. 1972 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 2, од.зб. 4, арк. 1–3, 51.
 102. М. Ходоровський. «Таким його запам’ятав». Публікація спогадів Т. Б. Бялодворця про Я. Мамонтова, автограф яких зберігається у ЦДАМЛМ України. Газ. «Культура і життя». 30 жовтня 1988 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 2, од.зб. 10, арк. 12.
 103. Яків Андрійович Мамонтов – діяч соціалістичної культури (До 100-річчя з дня народження). Бібліографічна пам’ятка / Уклад. О. К. Лінник. – Суми: Управління культури Сумського облвиконкому, Державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської, 1988. – 6 с.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 2, од.зб. 10, арк. 19–21.
 104. Запрошення на літературний вечір у ЦДАМЛМ УРСР, присвячений 100-річчю від дня народження Я. А. Мамонтова. 4 листопада 1988 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 2, од.зб. 10, арк. 17 зв., 18.
 105. Програма науково-теоретичної конференції «Яків Андрійович Мамонтов у літературно-театральному процесі на Україні». Київський державний інститут театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого, 10 листопада 1988 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 2, од.зб. 10, арк. 15–16.
 106. Опис архівних матеріалів Я. Мамонтова, укладений сином драматурга А. Мамонтовим. Автограф. Після 1964 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 1, од.зб. 70, арк. 1–5.
 107. А. Мамонтов. «Прощальный ужин на Азорских островах». Мемуари. Маш. з правкою автора. 1993 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 2, од.зб. 18-а, арк. 3, 23–27.
 108. А. Мамонтов. «Прощальный ужин на Азорских островах». Мемуари. Маш. з правкою автора. 1993 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 264, оп. 2, од.зб. 18-б, арк. 282-284.
  перелік >>>
На початок
На початок