Документальні виставки on-line

Піскорський Костянтин Володимирович (1892-1922). До 120-річчя від дня народження

  перелік >>>
 1. К. В. Піскорський. [1917].
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 168, арк. 4.
 2. Подружжя Піскорських з сином Костею. 1894 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 169, арк. 1.
 3. Батько художника В. К. Піскорський. 1905 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 171, арк. 1.
 4. Програма наукової конференції, присвяченої 125-літтю від дня народження історика В. К. Піскорського та 100-літтю від дня народження художника К. В. Піскорського, в актовому залі Музею історії Києва. 7 травня 1892 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 167, арк. 1–2.
 5. Пискорский В. К. Начало академической свободы в западной Европе: Речь, прознесенная на годичном акте Института 30 авг. 1899 г. проф. В. Пискорским : [Печатано по постановлению Конференции Историко-Филологического Института Князя Безбородко. Директор Института Ф. Гельбке] / проф. В. Пискорский. - Нежин: Типо-литография М. В. Глезера, 1900. - 19 с. - (З дарчим написом автора Є. О. Ківлицькому).
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 195а, арк. 1-3.
 6. Піскорський В. К. Международный исторический конгресс в Сарагоссе: [Обзор] / В. Пискорский // Журнал Министерства народного просвещения: [оттиск]. - [Киев, 1909].
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 195а, арк. 12.
 7. К. В. Піскорський 1895 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 168, арк. 1.
 8. Відомості про успіхи та поведінку учня ІІ класу Ніжинської гімназії Костянтина Піскорського за І чв. 1903-1904 н. р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 157, арк. 7.
 9. К. В. Піскорський. Гімназичний твір "Спешу в гимназию". Автограф. Поч. 1900-х.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 93, арк. 4.
 10. К. В. Піскорський. [Морський пейзаж]. Пап., олів., акварель. [До 1905 р.].
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 1, арк. 1.
 11. К. В. Піскорський. [Квіти]. Пап., олів., акварель, туш. [1905 р.]
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 6, арк. 1.
 12. Подружжя Піскорських з дітьми Ніною, Оленою, Єлизаветою і Костею. 1906 р. Копія.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 169, арк. 2.
 13. Четвертна книжка про успіхи, увагу, чемність та поведінку учня V класу Імператорської Казанської першої гімназії Костянтина Піскорського за 1906-1907 н. р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 157, арк. 9-11.
 14. К. В. Піскорський. "На действительной службе". Гімназичний переказ. Автограф. [1907].
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 93, арк. 1.
 15. Сестра К. В. Піскорського Єлизавета. 1907 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 172, арк. 1.
 16. Квиток учня Імператорської Казанської першої гімназії Костянтина Піскорського на 1908-1909 н. р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 157, арк. 14-20
 17. ЕкслібрісК. В. Піскорський. [Квіти]. Пап., олів., акварель, туш. [1908 р.]
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 6, арк. 2.
 18. К. В. Піскорський. "Взгляды на поэзию Пушкина, Жуковского, Карамзина и Державина". Гімназичний твір [7-й клас]. Автограф. 1908/09 н. р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 93, арк. 28.
 19. К. В. Піскорський. [Квіти]. Пап., акварель. [бл. 1910 р.]
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 6, арк. 3.
 20. К. В. Піскорський. "В сумасшедшем доме". [Оповідання]. Автограф. Поч. 1910-х. ф. 335, оп. 1, од.зб. 98, арк. 1–2.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 98, арк. 1–2.
 21. К. В. Піскорський. Серія малюнків на теми народних казок. Пап., олів., акварель, туш. 1900–1910, 1921.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 71, арк. 1, 3, 5, 6, 10, 13–15.
 22. Лист мовознавця, професора Казанського університету Є. О. Будде до К. В. Піскорського. 14 грудня 1911 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 137, арк. 1-3.
 23. Н. В. Калашнікова, майбутня дружина К. В. Піскорського. Поч. 1910-х.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 170, арк. 6.
 24. Посвідчення про навчання Н. В. Піскорської [Калашнікової], дружини К. В. Піскорського, на Вищих жіночих курсах в Казані на відділенні мови і літератури з осені 1912 р. до 12 травня 1915 р., видане 23 червня 1915 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 190, арк. 1.
 25. Н. В. Калашнікова, майбутня дружина К. В. Піскорського. На звороті фото – її лист до К. В. Піскорського. 28 жовтня 1913 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 170, арк. 9.
 26. Посвідчення Міністерства народної освіти [Київський навчальний округ] про складання Н. В. Піскорською, дружиною К. В. Піскорського, додаткового іспиту з фізики за курсом чоловічих гімназій. 28 травня 1916 р.
  ф. 335, оп. 1, од.зб. 190, арк. 2.
 27. Чернетка листа К. В. Піскорського до професора Київського Університету Св. Володимира М. П. Яснопольського. [1912 р.]
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 157, арк. 21 зв.
 28. Клопотання К. В. Піскорського про видачу йому свідоцтва про політичну благонадійність для складання державних іспитів в Київському Університеті Св. Володимира. [Кін. 1914 р. - поч. 1915 р.].
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 157, арк. 26.
 29. Свідоцтво про складання К. В. Піскорським напівкурсових іспитів на юридичному факультеті Університету Св. Володимира. 20 травня 1914 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 157, арк. 24.
 30. Свідоцтво про закінчення К. В. Піскорським юридичного факультету Університету Св. Володимира в Києві. 14 квітня 1915 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 157, арк. 25.
 31. Рекомендаційний лист професора Київського Університету Св. Володимира М. П. Ямпольського, наданий його учню з фінансового права К. В. Піскорському. [1915].
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 157, арк. 27.
 32. Виписка з метричної книги про шлюб К. В. Піскорського та Н. В. Калашнікової. 15 травня 1915 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 158, арк. 1.
 33. Посвідчення особи К. В. Піскорського з фотографією, звіреною нотаріальною печаткою В. М. Цитовича. 30 листопада 1915 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 168, арк. 2–3.
 34. Лист К. В. Піскорського до сестер Ніни та Олени [Лелі]. 11 червня 1916 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 114, арк. 2–3.
 35. Телеграма К. В. Піскорського до дружини Н. В. Піскорської. 20 червня 1916 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 112, арк. 1.
 36. Клопотання К. В. Піскорського до помічника інтенданта армії Південно-Західного фронту про виплату родині матеріальної допомоги. Серпень 1916 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 159, арк. 2.
 37. Листівка К. В. Піскорського до рідних з повідомленням про грошовий переказ. 30 грудня 1916 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 114, арк. 1.
 38. Листівка К. В. Піскорського до дружини Н. В. Піскорською з повідомленням про грошовий переказ. 17 січня 1917 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 112, арк. 2.
 39. К. В. Піскорський. Списи. Пап., акварель, срібло, туш. 13 квітня 1918 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 30, арк. 1.
 40. Перший ряд зліва направо: дружина К. В. Піскорського Н. В. Піскорська з донькою Зінаїдою, бабусею Г. Ф. Пахалович, матір’ю З. З. Піскорською, молодшою сестрою Єлизаветою, донькою Оленою та сестрою Ніною. Другий ряд зліва направо: К. В. Піскорський з сестрою Оленою, двоюрідною сестрою Ганною Пахалович. 28 квітня 1918 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 169, арк. 3.
 41. К. В. Піскорський. Надія. З присвятою дружині Н. В. Піскорській. Картон, акварель, туш. 16 вересня 1918 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 32, арк. 1.
 42. К. В. Піскорський. [Індійський орнамент]. Пап., акварель, туш. 7 лютого 1919 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 41, арк. 1.
 43. Посвідчення особи К. В. Піскорського. 16 березня 1919 р.
  ЦДАМЛМ України,
 44. Студентський квиток К. В. Піскорського, виданий Українською Державною Академією Мистецтв (майстерня проф. Г. І. Нарбута). 8 травня 1919 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 161, арк. 1–2.
 45. К. В. Піскорський. [Абстрактна композиція]. Етюд № 1. Малюнок. Пап., олів., акварель, туш. 15 серпня 1919 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 52, арк. 1.
 46. Формулярний список про службу помічника бухгалтера 2-го розряду Київської Контори Державного Банку К. В. Піскорського. 17 вересня 1919 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 160, арк. 1.
 47. Посвідчення К. В. Піскорського – помічника бухгалтера 2-го розряду в Київській конторі Державного Банку УНР. 8 червня 1920 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 160, арк. 5.
 48. Свідоцтво про членство К. В. Піскорського в Професійній Спілці Художників м. Києва. 22 березня 1920 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 162, арк. 3.
 49. Каталог першої мандрівної виставки профспілки художників Києва, до якої були включені роботи К. В. Піскорського "Похорон", "Упокой Спасе наш с праведними раба Твоего", "Небо", "Човен Всеплав". 1920 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 163, арк. 1, 2 зв.
 50. К. В. Піскорський. [Пташки]. Аплікація на картоні. [1920–1922].
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 89, арк. 1.
 51. Свідоцтво про членство К. В. Піскорського в Професійній Спілці Художників м. Києва та про його роботу на посаді інструктора з художнього виховання сільського населення. 5 жовтня 1920 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 162, арк. 5.
 52. Діти К. В. Піскорського Олена, Зінаїда і Володя. [Поч. 1920-х]
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 172, арк. 2
 53. Посвідчення К. В. Піскорського - вчителя Совковської сільської школи, видане Микільсько-Борщагівським волосним Виконавчим Комітетом Ради селянських та робітничих депутатів Київських губернії і повіту. 19 листопада 1920 р. - 27 квітня 1921 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 164, арк. 4, 4 зв.
 54. Програма молодшої вікової групи навчального курсу сільської школи, створена К. В. Піскорським під час викладання в трудовій школі с. Совки Київського повіту. 1920-1921 рр.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 164, арк. 2, 2 зв., 3.
 55. "Вісті Товариства Просвіта ім. Т. Шевченка: Видання громадське й художньо-літературне" [с. Сівки]. Ч. 1. Рукописний журнал. Тексти та художнє оформленні К. В. Піскорського. Червень 1921 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 104, арк. 2-4, 8 зв.
 56. Записка К. В. Піскорського до дружини Н. В. Піскорської. 1922 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 112, арк. 5.
 57. Свідоцтво про смерть К. В. Піскорського 22 березня 1922 р., видане 23 червня 1962 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 165, арк. 1.
 58. Посвідчення про переведення вдови художника Н. В. Піскорської з посади завідувачки Сівською школою на посаду вчителя Братсько-Борщагівської Борщагівки, видане відділом народної освіти УРСР. 26 вересня 1922 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 190, арк. 7
 59. Характеристика Н. В. Піскорської для отримання роботи в молодшому концентрі досвідньої школи. 11 вересня 1923 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 190, арк. 8.
 60. Фото В. К. Піскорського, сина, з дарчим написом матері Н. В. Піскорській. 25 листопада 1934 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 170, арк. 15.
 61. Н. В. Піскорська з доньками Зінаїдою та Оленою. [1930-і].
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 170, арк. 14.
 62. Донька К. В. Піскорського Єлизавета. Київ, 6 серпня 1945 р.
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 170, арк. 18.
 63. К. В. Піскорський. [Рай]. Ескіз. Пап., чорнило. [1917].
  ЦДАМЛМ України, ф. 335, оп. 1, од.зб. 11, арк. 1.
  перелік >>>
На початок
На початок