Документальні виставки on-line

Документи
до історії Переяславської (Козацької) ради
Центрального державного історичного архіву України, м.Київ,
та Російського державного архіву давніх актів, м.Москва

  перелік >>>
 1. 1648 р., червня 6. - Універсал волинського воєводи кн.Адама-Олександра Сангушка до шляхти Волинського воєводства про початок козацького повстання та загрозу турецького вторгнення з наказом формувати загони та збиратися у табір поблизу Луцька.
  Мови староукраїнська і польська.
  ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 84, арк. 746 - 747 зв.
 2. 1648 р., червня 6. - Універсал волинського воєводи кн.Адама-Олександра Сангушка до шляхти Волинського воєводства про початок козацького повстання та загрозу турецького вторгнення з наказом формувати загони та збиратися у табір поблизу Луцька.
  Мови староукраїнська і польська.
  ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 84, арк. 746 - 747 зв. (продовження)
 3. 1648 р., червня 8. - Лист гетьмана Б. Хмельницького до царя Олексія Михайловича з повідомленням про перемоги над польськими військами і бажання запорозьких козаків перейти у підданство царя Олексія Михайловича.
  РДАДА, ф. 124, оп. 3, спр. 28, арк. 1-1 зв.
 4. 1648 р., червня 8. - Лист гетьмана Б. Хмельницького до царя Олексія Михайловича з повідомленням про перемоги над польськими військами і бажання запорозьких козаків перейти у підданство царя Олексія Михайловича.
  РДАДА, ф. 124, оп. 3, спр. 28, арк. 1-1 зв. (продовження)
 5. 1648 р., травня 26. - Універсал примаса гнізденського архієпископа Матіаса Лубенського про призначення конвокаційного сейму і сеймиків у воєводствах для обговорення заходів щодо придушення козацького повстання.
  Мови староукраїнська і польська.
  ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 261, арк. 813 - 816.
 6. 1648 р., травня 26. - Універсал примаса гнізденського архієпископа Матіаса Лубенського про призначення конвокаційного сейму і сеймиків у воєводствах для обговорення заходів щодо придушення козацького повстання.
  Мови староукраїнська і польська.
  ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 261, арк. 813 - 816. (продовження)
 7. 1648 р., травня 26. - Універсал примаса гнізденського архієпископа Матіаса Лубенського про призначення конвокаційного сейму і сеймиків у воєводствах для обговорення заходів щодо придушення козацького повстання.
  Мови староукраїнська і польська.
  ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 261, арк. 813 - 816. (продовження)
 8. 1649 р., січня 9. - Відписка гінця царя Олексія Михайловича в Річ Посполиту - дяка Г.Кунакова, в Посольський приказ про переговори восени 1648 р. гетьмана Богдана Хмельницького з представниками польського посольства - київським митрополитом Сильвестром Косовим, брацлавським воєводою Адамом Киселем і київським воєводою Яном Тишкевичем, під час яких гетьман висунув вимогу про ліквідацію церковної унії і надання Україні автономії ("И положил бы Киевское и Белой Руси правление на их гетманскую волю...").
  РДАДА, ф. 79, оп. 1, 1648 р., спр. 11, арк. 44 - 45.
 9. 1649 р., січня 9. - Відписка гінця царя Олексія Михайловича в Річ Посполиту - дяка Г.Кунакова, в Посольський приказ про переговори восени 1648 р. гетьмана Богдана Хмельницького з представниками польського посольства - київським митрополитом Сильвестром Косовим, брацлавським воєводою Адамом Киселем і київським воєводою Яном Тишкевичем, під час яких гетьман висунув вимогу про ліквідацію церковної унії і надання Україні автономії
  ("И положил бы Киевское и Белой Руси правление на их гетманскую волю..."
  РДАДА, ф. 79, оп. 1, 1648 р., спр. 11, арк. 44 - 45. (продовження)
 10. 1649 р., січня 11. - З допиту у Посольському приказі грека І. Остаєрива про стосунки Б. Хмельницького з Кримом і військову допомогу кримського хана гетьману.
  РДАДА, ф. 52, 1649 р., спр. 10, арк. 8-9.
 11. 1649 р., січня 11. - З допиту у Посольському приказі грека І. Остаєрива про стосунки Б. Хмельницького з Кримом і військову допомогу кримського хана гетьману.
  РДАДА, ф. 52, 1649 р., спр. 10, арк. 8-9. (продовження)
 12. 1649 p., березень. - Відписка гінця царя Олексія Михайловича в Річ Посполиту дяка Г. Кунакова до Посольського приказу про зустріч польських послів, очолюваних воєводою А. Киселем, з гетьманом Б. Хмельницьким у Чигирині і Переяславі в січні-лютому 1649 р.
  РДАДА, ф. 79, оп. 1, 1648 p., cпр. 11, арк. 180-182.
 13. 1649 р., квітень-травень. - Відписка посла царя Олексія Михайловича в Запорозьку Січ Г. Унковського про приїзд до гетьмана Б. Хмельницького київського митрополита Йосипа Тризни, архімандрита Києво-Печерського монастиря Сильвестра Косова і представника від "торгових посадських людей" архімандрита Мелетія з проханням про захист їх від утисків з боку польського уряду.
  РДАДА, ф. 214, стовб. 1562, арк. 146-147.
 14. 1649 р., 1649 р., квітень-травень. - Відписка посла царя Олексія Михайловича в Запорозьку Січ Г. Унковського про приїзд до гетьмана Б. Хмельницького київського митрополита Йосипа Тризни, архімандрита Києво-Печерського монастиря Сильвестра Косова і представника від "торгових посадських людей" архімандрита Мелетія з проханням про захист їх від утисків з боку польського уряду.
  РДАДА, ф. 214, стовб. 1562, арк. 146-147. (продовження)
 15. 1649 р., травня 27. - Протестація від імені литовського канцлера Ольбрихта-Станіслава Радзивілла про незаконність рішення сеймика Волинського воєводства від 14 травня 1649 р. щодо стягнення 4-кратного подимного податку з спустошеного 1648 р. воєводства.
  ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 459зв. - 460.
 16. 1649 р., травня 27. - Протестація від імені литовського канцлера Ольбрихта-Станіслава Радзивілла про незаконність рішення сеймика Волинського воєводства від 14 травня 1649 р. щодо стягнення 4-кратного подимного податку з спустошеного 1648 р. воєводства.
  ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 459зв. - 460. (продовження)
 17. 1649 р., липня 23. - Лист польського короля Яна-Казимира про надання київському підкоморію Юрію Немиричу посади полковника посполитого рушення Київського воєводства. Юрій Немирич на початку 1657 р. перейшов на бік козаків, став щирим прихильником політичних планів Богдана Хмельницького. У 1658 - 1659 рр. - канцлер Великого князівства Руського. Мови староукраїнська і польська.
  ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 505 і зв.
 18. 1649 р., липня 23. - Лист польського короля Яна-Казимира про надання київському підкоморію Юрію Немиричу посади полковника посполитого рушення Київського воєводства. Юрій Немирич на початку 1657 р. перейшов на бік козаків, став щирим прихильником політичних планів Богдана Хмельницького. У 1658 - 1659 рр. - канцлер Великого князівства Руського. Мови староукраїнська і польська.
  ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 505 і зв. (продовження)
 19. 1649 р., вересень. - Наказ послові царя Олексія Михайловича до гетьмана Богдана Хмельницького - дякові Григорію Унковському, про необхідність заручитися підтримкою гетьмана в справі обрання Олексія Михайловича на польського короля і повідомити гетьмана про можливість прийняття Війська Запорозького в російське підданство за умови непорушення "вечного докончания с Речью Посполитою".
  РДАДА, ф. 214, стовбець 1562, арк. 7 - 8. Оригінал.
 20. 1649 р., вересень. - Наказна пам'ять послу царя Олексія Михайловича в Запорозьку Січ Г. Неронову з викладенням прохання до гетьмана Б. Хмельницького запобігти нападу кримських татар на Московську державу. РДАДА, ф. 229, стовб. 7, арк. 110.
 21. 1649 р., вересня 29. - Лист гетьмана Богдана Хмельницького до вольновського воєводи Ф. Арсеньєва про укладення угоди з кримським ханом щодо ненападу на російські землі.
  РДАДА, ф. 124, оп. 3, спр. 33, арк. 2. Оригінал.
 22. 1649 р., жовтень-грудень. - Відписка гінця царя Олексія Михайловича в Річ посполиту Г. Кунакова про оточення запорозькими козаками і військом кримського хана Мустафи-Аги польських ратних людей на чолі з королем Яном-Казимиром під Збаражем, сепаратні переговори Яна-Казимира з кримським ханом і укладення Зборівського договору 19 серпня 1649 р., з викладенням статей Зборівського договору.
  РДАДА, ф. 79, оп. 1, 1649 р., спр. 7, арк. 99-107.
 23. 1649 р., жовтень-грудень. - Відписка гінця царя Олексія Михайловича в Річ посполиту Г. Кунакова про оточення запорозькими козаками і військом кримського хана Мустафи-Аги польських ратних людей на чолі з королем Яном-Казимиром під Збаражем, сепаратні переговори Яна-Казимира з кримським ханом і укладення Зборівського договору 19 серпня 1649 р., з викладенням статей Зборівського договору.
  РДАДА, ф. 79, оп. 1, 1649 р., спр. 7, арк. 99-107. (продовження)
 24. 1649 р., жовтень-грудень. - Відписка гінця царя Олексія Михайловича в Річ посполиту Г. Кунакова про оточення запорозькими козаками і військом кримського хана Мустафи-Аги польських ратних людей на чолі з королем Яном-Казимиром під Збаражем, сепаратні переговори Яна-Казимира з кримським ханом і укладення Зборівського договору 19 серпня 1649 р., з викладенням статей Зборівського договору.
  РДАДА, ф. 79, оп. 1, 1649 р., спр. 7, арк. 99-107. (продовження)
 25. 1649 р. - "Реєстр Запорозького війська" за підписом гетьмана Б. Хмельницького і військового писаря І. Виговського.
  РДАДА, ф. 196, спр. 1691, арк. 1-451.
 26. 1649 р., грудня 2 - 1650 р., лютий. - Витяг з щоденника невідомого автора зі складу делегації українського духівництва на чолі з київським митрополитом Сильвестром Косовим на сеймі, що проходив у Варшаві з 22 листопада 1649 р. по 12 січня 1650 р. про проголошення 8 січня 1650 р. промов гетьмана Б. Хмельницького і київського воєводи А. Киселя.
  РДАДА, ф. 79, оп. 1, 1650 р., спр. 1, ч. 2, арк. 296-297.
 27. 1649 р., грудня 2 - 1650 р., лютий. - Витяг з щоденника невідомого автора зі складу делегації українського духівництва на чолі з київським митрополитом Сильвестром Косовим на сеймі, що проходив у Варшаві з 22 листопада 1649 р. по 12 січня 1650 р. про проголошення 8 січня 1650 р. промов гетьмана Б. Хмельницького і київського воєводи А. Киселя.
  РДАДА, ф. 79, оп. 1, 1650 р., спр. 1, ч. 2, арк. 296-297. (продовження)
 28. 1650 р., листопад. - Промова гетьмана Б. Хмельницького, адресована будівничому Трійце-Сергієва Богоявленського монастиря Арсенію Суханову, з проханням клопотати перед царем Олексієм Михайловичем про прийняття козаків у російське підданство.
  РДАДА, ф. 52, 1649 р., спр. 8, арк. 12,19,22.
 29. 1651 р., лютого 19. - Указ царя Олексія Михайловича про скликання Земського собору з приводу порушення довічного миру між Росією і Річчю Посполитою і з питання прийняття Україною російського підданства.
  РДАДА, ф. 79, оп. 1, 1651 р., спр. 4, арк. 7-23.
 30. 1651 р., лютого 19. - Указ царя Олексія Михайловича про скликання Земського собору з приводу порушення довічного миру між Росією і Річчю Посполитою і з питання прийняття Україною російського підданства.
  РДАДА, ф. 79, оп. 1, 1651 р., спр. 4, арк. 7-23. (продовження)
 31. 1651 р., лютого 19. - Указ царя Олексія Михайловича про скликання Земського собору з приводу порушення довічного миру між Росією і Річчю Посполитою і з питання прийняття Україною російського підданства.
  РДАДА, ф. 79, оп. 1, 1651 р., спр. 4, арк. 7-23. (продовження)
 32. 1651 р, липень - початок серпня. - Вістовий лист піддячого Г. Богданова, посланого до гетьмана Б. Хмельницького, про бої поблизу Києва між військами київського полковника А. Ждановича і польського короля Яна-Казимира, про намір А. Ждановича відступити у зв'язку з підходом до Києва загону гетьмана Я. Радзивілла і про контакти останнього з київським митрополитом Сильвестром Косовим.
  РДАДА, ф. 124, оп. 1, 1651 р., спр. 10, арк. 34-35.
 33. 1651 р, не пізніше серпня 7. - Відписка сєвських воєвод князів Т. Щербатова і В. Апраксіна до Розрядного приказу про поразку запорозьких козаків у битві з польським військом під Берестечком через зраду кримського хана і захоплення ним в полон Б. Хмельницького.
  РДАДА, ф. 210, Бєлгор. стіл, спр. 232, арк. 138-149.
 34. 1651 р, не пізніше серпня 7. - Відписка сєвських воєвод князів Т. Щербатова і В. Апраксіна до Розрядного приказу про поразку запорозьких козаків у битві з польським військом під Берестечком через зраду кримського хана і захоплення ним в полон Б. Хмельницького.
  РДАДА, ф. 210, Бєлгор. стіл, спр. 232, арк. 138-149. (продовження)
 35. 1651 р, не пізніше серпня 7. - Відписка сєвських воєвод князів Т. Щербатова і В. Апраксіна до Розрядного приказу про поразку запорозьких козаків у битві з польським військом під Берестечком через зраду кримського хана і захоплення ним в полон Б. Хмельницького.
  РДАДА, ф. 210, Бєлгор. стіл, спр. 232, арк. 138-149. (продовження)
 36. 1652 р, лютого 21. - Лист Б. Хмельницького путивльському воєводі князю Ф. Хілкову про бажання Б. Хмельницького і Війська Запорозького служити царю Олексію Михайловичу.
  РДАДА, ф. 79, оп. 1, 1652 р., спр. 1, арк. 219.
 37. 1652 р., березня 6. - Відписка піддячого В. Старого з Варшави з допитами посланців Війська Запорозького Г. Яцкевича, М. Табуренка та ін., направлених на Варшавський сейм для затвердження договору про мир, укладеного гетьманом Б. Хмельницьким з польським королем Яном-Казимиром під Білою Церквою 28 вересня 1651 р.
  РДАДА, ф. 79, оп. 1, 1652 р., спр. 2, арк. 387-389.
 38. 1652 р., березня 6. - Відписка піддячого В. Старого з Варшави з допитами посланців Війська Запорозького Г. Яцкевича, М. Табуренка та ін., направлених на Варшавський сейм для затвердження договору про мир, укладеного гетьманом Б. Хмельницьким з польським королем Яном-Казимиром під Білою Церквою 28 вересня 1651 р.
  РДАДА, ф. 79, оп. 1, 1652 р., спр. 2, арк. 387-389. (продовження)
 39. 1652 р., березня 6. - Відписка піддячого В. Старого з Варшави з допитами посланців Війська Запорозького Г. Яцкевича, М. Табуренка та ін., направлених на Варшавський сейм для затвердження договору про мир, укладеного гетьманом Б. Хмельницьким з польським королем Яном-Казимиром під Білою Церквою 28 вересня 1651 р.
  РДАДА, ф. 79, оп. 1, 1652 р., спр. 2, арк. 387-389. (продовження)
 40. 1652 р., березня 21. - Відписка путивльських воєвод Ф. Хілкова і П. Протасьєва в Розрядний приказ про переселення в межі Росії (на Слобідську Україну) 2 тисяч козаків Чернігівського полку на чолі з Іваном Дзиковським.
  РДАДА, ф. 210, Приказний стіл, стовбець 281, арк. 231 - 233.
 41. 1652 р., червня 3. - Допити ігуменів Дисненського Воскресенського монастиря Афіногена Крижанівського і Мозинського монастиря Св. Духа Іони Тугарина з повідомленням про релігійний розбрат в Україні.
  РДАДА, ф. 79, оп. 1. 1652 р., спр. 1, ч. III, арк. 466-467.
 42. 1652 р., червня 3. - Допити ігуменів Дисненського Воскресенського монастиря Афіногена Крижанівського і Мозинського монастиря Св. Духа Іони Тугарина з повідомленням про релігійний розбрат в Україні.
  РДАДА, ф. 79, оп. 1. 1652 р., спр. 1, ч. III, арк. 466-467. (продовження)
 43. 1652 р., червня 9. - Універсал польського короля Яна-Казимира до шляхти Волинського воєводства про збір посполитого рушення після поразки польського війська під Батогом.
  Мови староукраїнська і польська.
  ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, кн. 88, арк. 646 - 647 зв.
 44. 1652 р., червня 9. - Універсал польського короля Яна-Казимира до шляхти Волинського воєводства про збір посполитого рушення після поразки польського війська під Батогом.
  Мови староукраїнська і польська.
  ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, кн. 88, арк. 646 - 647 зв. (продовження)
 45. 1653 р., жовтня 9 - 1654 р., лютого 5. - Статейний список російського посольства на чолі з В.І. Бутурліним про урочисту зустріч послів населенням України, про Переяславську раду, умови договору між Україною і Росією і про складання присяги населенням українських міст і сіл.
  РДАДА, ф. 124, оп. 1, 1653 р., спр. 4, арк. 1.
 46. 1653 р., жовтня 9 - 1654 р., лютого 5. - Статейний список російського посольства на чолі з В.І. Бутурліним про урочисту зустріч послів населенням України, про Переяславську раду, умови договору між Україною і Росією і про складання присяги населенням українських міст і сіл.
  РДАДА, ф. 124, оп. 1, 1653 р., спр. 4, арк. 1. (продовження)
 47. 1654 р., травня 25. - Лист гетьмана Богдана Хмельницького до московського патріарха Никона про підтвердження привілеїв Київської митрополії.
  ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 155. Оригинал.
 48. 1655 р., січня 22. - Заява поборці Волинського воєводства Константого Сенюти про початок виконання ним обов'язків щодо збору у воєводстві 5-кратного подимного податку.
  ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, кн. 278, арк. 99 і зв.
 49. 1655 р., січня 22. - Заява поборці Волинського воєводства Константого Сенюти про початок виконання ним обов'язків щодо збору у воєводстві 5-кратного подимного податку.
  ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, кн. 278, арк. 99 і зв. (продовження)
 50. 1655 р., грудня 16. - Універсал коронного великого гетьмана Станіслава Потоцького і коронного польного гетьмана Станіслава Лянцкоронського до шляхти Волинського воєводства з викладом складних обставин, в яких опинилася Річ Посполита, та про організацію війська для боротьби проти об'єднаних шведських, московських і козацьких сил. Мови староукраїнська і польська.
  ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 773 - 774 зв.
 51. 1657 р., лютого 2. - Універсал коронного великого гетьмана Станіслава Потоцького до жовнірів надвірного полку з повідомленням про підготовку Богдана Хмельницького до військових дій та з наказом збиратися до своїх корогов. Мови староукраїнська і польська.
  ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 80 - 81 зв.
 52. 1658 р., вересня 16. - Гадяцька угода Війська Запорозького (Гетьманської держави; гетьман - Іван Виговський) з Річчю Посполитою про входження України як окремого Великого князівства Руського в федерацію з Польщею і Литвою.
  ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 186, арк. 1 - 8. Початок документа не зберігся.
 53. 1658 р., вересня 16. - Гадяцька угода Війська Запорозького (Гетьманської держави; гетьман - Іван Виговський) з Річчю Посполитою про входження України як окремого Великого князівства Руського в федерацію з Польщею і Литвою.
  ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 186, арк. 1 - 8. Початок документа не зберігся. (продовження)
 54. 1659 р., січня 13. - "Переяславські статті" (договір) про регулювання відносин між Україною і Московською державою, встановлені при остаточному обранні гетьманом Юрія Хмельницького.
  ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2, арк. 2 - 16 зв. Копія 2-ї пол. 18 ст.
 55. 1659 р., січня 13. - "Переяславські статті" (договір) про регулювання відносин між Україною і Московською державою, встановлені при остаточному обранні гетьманом Юрія Хмельницького.
  ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2, арк. 2 - 16 зв. Копія 2-ї пол. 18 ст. (продовження)
  перелік >>>
На початок
На початок