Документальні виставки on-line

Документи з нагоди 350-річчя Переяславської (Козацької) ради
Центрального державного історичного архіву України, м.Київ та
Російського державного архіву давніх актів, м.Москва

1659 р., січня 13. - "Переяславські статті" (договір) про регулювання відносин між Україною і Московською державою, встановлені при остаточному обранні гетьманом Юрія Хмельницького.
ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2, арк. 2 - 16 зв. Копія 2-ї пол. 18 ст.
24 червня 1954 р.
(Од. зб. 0-55405)

На початок
На початок