Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Із зібраного архівістами
Collected by the Archivists

З колекції Держархіву Хмельницької області

From the Collection of the State Archives of Khmelnytsky Oblast

Зйомка: листопад - грудень 2004 року

© Олег Качковський

November – December, 2004

© Oleh Kachkovsky

На початок
На початок