Документальні виставки on-line

Провісники свободи, державності і демократії
Народному Руху України – 20 років

Установчий з’їзд Народного Руху України за перебудову (8-10 вересня 1989 р.)

  перелік >>>
 1. Серпень 1989 р. Список членів Організаційного комітету Установчого з’їзду Народного Руху України за перебудову.
  Із фондів ЦДАГО України, ф. 270, оп. 1, спр. 4, арк. 1.
 2. 4 вересня 1989 р. Лист секретаря правління Спілки письменників України В. Яворівського до голови Ради Міністрів УРСР В. Масола з повідомленням про проведення Установчого з’їзду Народного Руху України за перебудову.
  Із фондів ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 1652, арк. 44.
 3. 4 вересня 1989 р. Угода між Оргкомітетом Установчого з’їзду Народного Руху України за перебудову та дирекцією Київського політехнічного інституту про зобов’язання сторін при проведенні Установчого з’їзду НРУ.
  Із фондів ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 1652, арк. 45-46.
 4. 15 серпня 1989 р. Інформація ідеологічного відділу ЦК Компартії України про необхідність здійснення заходів у зв’язку з підготовкою Установчого з’їзду НРУ в Києві.
  Із фондів ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2658, арк. 122-125.
 5. 8-10 вересня 1989 р. Програма Установчого з’їзду Народного Руху України за перебудову.
  Із фондів ЦДАГО України, ф. 270, оп. 1, спр. 5, арк. 28-29 та звороти.
 6. Київ, 8-10 вересня 1989 р. Президія Установчого з’їзду Народного Руху України за перебудову.
  Із фондів Архіву НРУ
 7. Київ, 8-10 вересня 1989 р. Загальний вигляд залу, де відбувався Установчий з’їзд Народного Руху України за перебудову.
  Із фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-195154.
 8. Київ, 8-10 вересня 1989 р. Зал під час Установчого з’їзду Народного Руху України за перебудову. Справа наліво: Д. Павличко (2-й), І. Драч.
  Із фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-195161.
 9. Київ, 8-10 вересня 1989 р. Зал під час Установчого з’їзду Народного Руху України за перебудову. 2-й зліва – І. Салій, 3-й – Ю. Щербак.
  Із фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-195160.
 10. 8 вересня 1989 р. Витяг із стенограми Установчого з’їзду Народного Руху України за перебудову: із виступу Олеся Гончара.
  Із фондів ЦДАГО України, ф. 270, оп. 1, спр. 1, арк. 1-3.
 11. 8-10 вересня 1989 р. Анкета учасника Установчого з’їзду Народного Руху України за перебудову.
  Із фондів ЦДАГО України, ф. 270, оп. 1, спр. 5, арк. 40-41 та звороти.
 12. 8-10 вересня 1989 р. Анкета делегата Установчого з’їзду Народного Руху України за перебудову.
  Із фондів ЦДАГО України, ф. 270, оп. 1, спр. 5, арк. 99.
 13. 8-10 вересня 1989 р. Зал під час засідання Установчого з’їзду Народного Руху України за перебудову.
  Із фондів Архіву НРУ.
 14. 8 вересня 1989 р. Витяг із стенограми Установчого з’їзду Народного Руху України за перебудову: про національний, соціальний, фаховий та ін. склад делегатів з’їзду.
  Із фондів ЦДАГО України, ф. 270, оп. 1, спр. 2, арк. 8-10.
 15. 8-10 вересня 1989 р. Інформація мандатної комісії Установчого з’їзду Народного руху України за перебудову.
  Із фондів Галузевого державного архіву СБУ.
 16. 8-10 вересня 1989 р. Відомості про соціальний, національний, освітній та регіональний склад учасників Установчого з’їзду Народного Руху України за перебудову.
  Із фондів ЦДАГО України, ф. 270, оп. 1, спр. 4, арк. 3, 4, 5, 6.
 17. Київ, 10 вересня 1989 р. Полтавська делегація на Установчому з’їзді Народного Руху України за перебудову.
  Із фондів Державного архіву Полтавської області.
 18. 8 вересня 1989 р. Вітальна телеграма освітньо-культурного товариства “Київська Русь” на острові Сахалін (Росія) на адресу Установчого з’їзду Народного Руху України.
  Із фондів ЦДАГО України, ф. 270, оп. 1, спр. 13, арк. 12-13.
 19. Не раніше 8 вересня 1989 р. Вітальний лист Українського культурного товариства “Дніпро” у Латвії на адресу Установчого з’їзду Народного Руху України а перебудову.
  Із фондів ЦДАГО України, ф. 270, оп. 1, спр. 13, арк. 6.
 20. 8 вересня 1989 р. Вітальна телеграма Ліги українських жінок Канади Установчому з’їзду Народного Руху України.
  Із фондів ЦДАГО України, ф. 270, оп. 1, спр. 13, арк. 69.
 21. 9 вересня 1989 р. Телеграма організаційного комітету з відновлення автономії інгушського народу з привітанням на адресу Установчого з’їзду Народного Руху України.
  Із фондів ЦДАГО України, ф. 270, оп. 1, спр. 13, арк. 68.
 22. 9 вересня 1989 р. Привітання народних фронтів Латвії, Литви та Естонії на адресу Першого з’їзду Народного Руху України.
  Із фондів ЦДАГО України, ф. 270, оп. 1, спр. 13, арк. 17.
 23. 8 вересня 1989 р. Телеграма народного депутата СРСР поета Є. Євтушенко на адресу І. Драча та В. Яворівського з привітаннями Установчого з’їзду Народного Руху України.
  Із фондів ЦДАГО України, ф. 270, оп. 1, спр. 13, арк. 10.
 24. 8 вересня 1989 р. Телеграма білоруського письменника В. Бикова І. Драчу з привітанням на адресу Установчого з’їзду Народного Руху України.
  Із фондів ЦДАГО України, ф. 270, оп. 1, спр. 13, арк. 14.
 25. 10 вересня 1989 р. Телеграма народного депутата СРСР М. Тернюка В. Яворівському з нагоди Установчого з’їзду Народного Руху України.
  Із фондів ЦДАГО України, ф. 270, оп. 1, спр. 13, арк. 115.
 26. Не раніше 8 вересня 1989 р. Вітальна телеграма Львівського міського комітету ЛКСМУ на адресу Установчого з’їзду Народного Руху України.
  Із фондів ЦДАГО України, ф. 270, оп. 1, спр. 13, арк. 57.
 27. Київ, 8-10 вересня 1989 р. Мітинг прихильників Народного Руху України за перебудову під час роботи Установчого з’їзду Руху.
  Із фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-195164.
 28. 9 вересня 1989 р. Звернення групи народних депутатів СРСР – учасників Установчого з’їзду Народного Руху України за перебудову до Президії Верховної Ради СРСР стосовно політичної ситуації в Україні.
  Із фондів Державного архіву Львівської області, ф. П-3, оп. 62, спр. 576, арк. 102-103.
 29. 8-10 вересня 1989 р. Відозва делегатів Установчого з’їзду НРУ за перебудову “До народу Української Радянської Соціалістичної Республіки”.
  Із фондів Галузевого державного архіву СБУ.
 30. 8-10 вересня 1989 р. Звернення делегатів Установчого з’їзду НРУ за перебудову “До всіх неукраїнців в Україні” із закликом підтримувати і розгортати діяльність Руху на теренах багатонаціональної Української республіки.
  Із фондів Галузевого державного архіву СБУ.
 31. 13 вересня 1989 р. Орієнтировки відділів ідеологічного та організаційно-партійної і кадрової роботи ЦК Компартії України про першочергові заходи партійних органів у зв’язку з проведенням Установчого з’їзду НРУ.
  Із фондів ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2658, арк. 158-162.
 32. Вересень 1989 р. – Січень 1990 р. Не раніше 8 вересня 1989 р. Аналітичний огляд відділу преси та інформації Товариства культурних зв’язку з українцями за кордоном щодо висвітлення Установчого з’їзду НРУ за перебудову на шпальтах української зарубіжної преси.
  Із фондів Державного архіву Запорізької області.
  перелік >>>
На початок
На початок