Документальні виставки on-line

Документи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України

  перелік >>>
 1. Лист секретаря правління Спілки письменників України В. Яворівського до Голови Ради Міністрів УРСР В. Масола з повідомленням про проведення Установчого з’їзду Народного Руху України за перебудову. 4 вересня 1989 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 1652, арк. 44
 2. Угода між Оргкомітетом Установчого з’їзду Народного Руху України за перебудову та дирекцією Київського політехнічного інституту про зобов’язання сторін при проведенні Установчого з’їзду НРУ. 4 вересня 1989 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 1652, арк. 45-46
 3. Витяг із Статуту Народного Руху України за перебудову про основні завдання НРУ та умови членства в ньому, підписаний головою Руху І. Драчем. 1989 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 1652, арк. 73-75
 4. Постанова Ради Міністрів УРСР “Про реєстрацію Статуту Народного Руху України за перебудову”. 9 лютого 1990 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 170, арк. 153
 5. Висновок Міністерства юстиції, Прокуратури УРСР, Академії наук УРСР, Держплану УРСР, Міністерства фінансів та Держкомвидаву УРСР щодо проекту Статуту Народного Руху України за перебудову. 14 лютого 1990 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 1652, арк. 71-72
 6. Постанова Президії Верховної Ради УРСР про подання органів прокуратури щодо дачі згоди на притягнення до адміністративної відповідальності народних депутатів УРСР за участь в організації та проведенні мітингів 31 березня і 1 квітня 1990 р. 4 травня 1990 р.
  ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 4536, арк. 31
  перелік >>>
На початок
На початок