Документальні виставки on-line

Документи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України

<<< перелік >>>

Витяг із Статуту Народного Руху України за перебудову про основні завдання НРУ та умови членства в ньому, підписаний головою Руху І. Драчем. 1989 р.
ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 1652, арк. 73-75

<<< перелік >>>
На початок
На початок