Документальні виставки on-line

Документи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України

<<< перелік >>>

Постанова Ради Міністрів УРСР “Про реєстрацію Статуту Народного Руху України за перебудову”. 9 лютого 1990 р.
ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 170, арк. 153

<<< перелік >>>
На початок
На початок