Документальні виставки on-line

Документи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України

<<< перелік >>>

Висновок Міністерства юстиції, Прокуратури УРСР, Академії наук УРСР, Держплану УРСР, Міністерства фінансів та Держкомвидаву УРСР щодо проекту Статуту Народного Руху України за перебудову. 14 лютого 1990 р.
ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 1652, арк. 71-72

<<< перелік >>>
На початок
На початок