Документальні виставки on-line

До 350-річчя перемоги козацького війська під проводом
гетьмана Івана Виговського в Конотопській битві 1659 року

Документи із фондів ЦДІАК України

<<< перелік >>>

1659 р., жовтня 17. - Акт про обрання Юрія Хмельницького гетьманом Війська Запорозького замість Івана Виговського і статті договору з ним. Ці Переяславські статті 1659 р. ще називають Новими або Додатковими статтями, бо в акті вміщено ще й статті 1654 р., нібито укладені з Богданом Хмельницьким. Цим обранням закінчилася українсько-російська війна 1658–1659 років.
ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 189, арк. 1-7зв.

<<< перелік >>>
На початок
На початок