Документальні виставки on-line

Карпатська Україна і Августин Волошин

Документи Держархіву Львівської області

  перелік >>>
  1. Доповідь коменданта повітової управи поліції у Городку-Ягелонському про настрої серед місцевого українського населення з приводу окупації угорцями Закарпатської України
    Ф. 1, оп. 51, спр.1044, арк. 3
  2. Повідомлення Сокальського повітового староства про самовільний перехід осіб у Закарпатську Україну
    Ф. 1, оп. 52, спр. 2734, арк. 5
  3. Повідомлення Бібрського повітого староства про позбавлення громадянства осіб, що самовільно перейшли у Закарпатську Україну
    Ф. 1, оп. 52, спр. 2734, арк. 19
На початок
На початок