Документальні виставки on-line

Карпатська Україна і Августин Волошин

Національний архів Угорщини: перелік документів

  перелік >>>
 1. Memorandum on the Ukrainian movement (without date and signature).
  /Меморандум Українського руху (без дати та підпису)./

  Archives of the Prime Minister's Office. 4 pages. Ref. nr.: К 763 1. es. d., d. 346-349. f.
 2. The Prague Charge d'Affaires ad Interim's report on the Prague Congress of the Kozaks in emigration.
  /Повідомлення на Празському конгресі Козаків в еміграції./

  Archives of the Ministry of Foreign Affaires. Prague, 16 January, 1939. 3 pages. Ref. nr.: К 63 1939-33-397
 3. Report of the Zagreb Consul on the Ukrainian political gimmick activities in Yugoslavia.
  /Повідомлення Загребського Консульства про українську політичну активність в Югославії./

  Archives of the Ministry of Foreign Affaires. Zagreb, 5 May, 1939. 4 pages. Ref. nr.: К 64 1939-33-455
 4. Report of the Zagreb Consul on the Greek Catholic boarding-school to be set up in Eszek.
  /Повідомлення Загребського Консульства про Греко-Католицьку школу-інтернат створену в Eszek./

  Archives of the Ministry of Foreign Affaires. Zagreb, 24 May, 1939. 2 pages. Ref. nr.: К 64 1939-33-493
 5. Reports from the foreign representations in Berlin and Prague on Augustin Volosin with two letters of him written in Berlin and Prague on 22 May, 1939 and on 12 June, 1939.
  /Повідомлення з Іноземного представництва в Берліні та Празі Августіна Волошина з двома його листами, які написані в Берліні та Празі 22 травня 1939 р. та 12 червня 1939 р./

  Archives of the Ministry of Foreign Affaires. Berlin, Prague, May-June, 1939. 22 pages. Ref. nr.: К 64 1939-33-542
 6. Report of the Prague Consul-General on the Ukrainian movement in Prague.
  /Повідомлення Генерального Консульства в Празі про український рух у Празі./

  Archives of the Ministry of Foreign Affaires. Prague, 10 August, 1939. 4 pages. Ref. nr.: К 64 1939-33-719
 7. Report of the Prague Consul on the Ukrainian and Russian movements taking place on the territory of the protectorate.
  /Повідомлення Празського Консульства про український та російський рух, які мали місце на території протекторату./

  Archives of the Ministry of Foreign Affaires. Prague, 27 August, 1940. 4 pages. Ref. nr.: К 63 1940-33-4820
 8. Report of the Prague Temporary Head of Office on the activity of the Carpatho-Ukrainian emigration.
  /Повідомлення Празьского тимчасового Голови про активність Карпатсько-Української еміграції./

  Archives of the Ministry of Foreign Affaires. Prague, 3 October, 1941. Ref. nr.: К 63 1941-33-6145
 9. Study on "the Rusinsko affair.".
  /Дослідження по справі Русінско./

  Archives of the Ministry of the Interior. 30 October, 1938. 8 pages. Ref. nr: К 429 1938-3. d. 259-266. f.
 10. Copy of the letter of Miklos Kozma written to Antal Ullein-Reviczky. Copy of a letter of Augustin Volosin written in Cirkvenica on 2 April, 1939 is enclosed.
  /Копія листа Миклоса Козма до Антал Уллейн-Ревицький. Копія листа Августіна Волошина до Чірквениця від 02 квітня 1939 р. 11./

  Archives of the Ministry of the Interior. Uzgorod, 5 April, 1939. 4 pages. Ref. nr: К 429 1939-3. d. 189-192. f.
 11. Gendarmerie report on the Sich-investigation.
  /Повідомлення Жандармерії./

  Archives of the Ministry of the Interior. 6 May, 1939. 16 pages. Ref. nr.: К 149 1939-2-7834 (7717/1919) 79-86. f.
 12. MTI (Hungarian News Agency ) correspondent, Pal Szilagyi's letter to Miklos Kozma.
  /Повідомлення Угорського агенства новин, лист Пола Сзшягі до Миклоса Козма./

  Archives of the Ministry of the Interior. Uzgorod, 12 May, 1939. 4 pages. Ref. nr.: К 429 1939-3. d. 151-152. f.
 13. Reports on the Ukrainian movement (with copy of maps and photoes).
  /Звіт про український рух (з копіями карт та фотографій)./

  Archives of the Ministry of the Interior. Budapest, 22 May, 1939, 21 June, 1939 and 31 October, 1939. 43 pages. Ref. nr.: К 149 1939-2-7834 (10116/1939) 35-74. f.
 14. Reports of the Hungarian News Agency on Augustin Volosin and on the responses to the Carpatho-Ukraine events.
  /Повідомлення Угорського агества новин про Августіна Волошина та про Карпатсько-україських подій./

  Press Archives. 8 and 9 March, 1939. 2 pages. Ref. nr.: К 428 b-39-1939. III. 8-9.
 15. Reports of the Hungarian News Agency on the program of the Volosin-Government and the gendarmerie school set up by the government in Aknaszlatina.
  /Повідомлення Угорського агества новин про програму Волошинського Уряду та школи жандармерії, створену Урядом в Aknaszlatina./

  Press Archives. 12 and 13 March, 1939. 1 page. Ref. nr.: К 428 b-39-1939. ПІ. 12.
  перелік >>>
На початок
На початок