Документальні виставки on-line

Карпатська Україна і Августин Волошин

Національний архів Угорщини: перелік документів

<<< перелік >>>

Copy of the letter of Miklos Kozma written to Antal Ullein-Reviczky. Copy of a letter of Augustin Volosin written in Cirkvenica on 2 April, 1939 is enclosed.
/Копія листа Миклоса Козма до Антал Уллейн-Ревицький. Копія листа Августіна Волошина до Чірквениця від 02 квітня 1939 р. 11./
Archives of the Ministry of the Interior. Uzgorod, 5 April, 1939. 4 pages. Ref. nr: К 429 1939-3. d. 189-192. f.

<<< перелік >>>
На початок
На початок