Документальні виставки on-line

Дніпропетровська область: післявоєнні випробування
Голод 1946-1947 років

За матеріалами державного архіву Дніпропетровської області

<<< перелік >>>

Боротьба з голодом. Особлива папка: додаток до постанови виконкому Дніпропетровської обласної ради депутатів трудящих і бюро обкому КП(б)У від 19 лютого 1947 року "Про заходи з посилення боротьби з захворюванням дистрофією в містах і районах області".
Ф.П-19, оп. 5, спр. 430, арк. 20-25. Копія, завірена печаткою.

На початок
На початок