Документальні виставки on-line

Дніпропетровська область: післявоєнні випробування
Голод 1946-1947 років

За матеріалами державного архіву Дніпропетровської області

<<< перелік >>>

Боротьба з голодом. Рішення Дніпропетровської облради депутатів трудящих від 9 липня 1947 року "Про відпуск колгоспам і радгоспам області додаткової продовольчої позики".
Ф.Р-3383, оп. 2, спр. 220, арк. 116. Оригінал.

На початок
На початок