Документальні виставки on-line

Дніпропетровська область: післявоєнні випробування
Голод 1946-1947 років

За матеріалами державного архіву Дніпропетровської області

<<< перелік >>>

Причини. Про виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 4 жовтня 1946 року "Про посилення хлібозаготівлі" і постанови ЦК КП(б)У від 3 жовтня 1946 року "Про хід хлібозаготівлі по Дніпропетровській області".
(з протоколу № 325, п. 1 засідання бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У від 7-10 жовтня 1946 року)
Ф.П-19, оп. 5, спр. 46, арк. 100-107. Оригінал.

На початок
На початок