Документальні виставки on-line

До історії Всеукраїнських з'їздів Рад: 1917-1937

Документи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України

<<< перелік >>>

Резолюція IV Всеукраїнського з'їзду Рад. 16-20 травня 1920 р.
Ф. 1, оп. 1, спр. 24, арк. 359-360

<<< перелік >>>
На початок
На початок