Документальні виставки on-line

До історії Всеукраїнських з'їздів Рад: 1917-1937

Документи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України

<<< перелік >>>

Список членів ВУЦВК, обраних на IV Всеукраїнському з'їзді Рад, з зазначенням почесними членами Зінов'єва, Леніна, Троцького. 20 травня 1920 р.
Ф. 1, оп. 1, спр. 28, арк. 7

<<< перелік >>>
На початок
На початок