Документальні виставки on-line

До історії Всеукраїнських з'їздів Рад: 1917-1937

Документи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України

<<< перелік >>>

Список членів і кандидатів ВУЦВК VI-го скликання. 1921 р.
Ф. 5, оп. 1, спр. 556, арк. 117-118

<<< перелік >>>
На початок
На початок