«Спокій ми можемо зазнати тільки на своїй Землі, коли виконаємо наш обов’язок перед Богом і Батьківщиною»

Павло Скоропадський

Виставка архівних документів до 150‑річчя
від дня народження Павла Скоропадського

До перегляду

ПЕРЕДМОВА

Архіви України зберігають значні за обсягами комплекси документальних джерел, що висвітлюють як добу Гетьманату Павла Скоропадського, так і його особистий життєвий шлях. Багато з них уже введені до наукового обігу через археографічні публікації, виставкові експозиції, оприлюднення в ЗМІ, а втім все ще залишаються цінні історичні документи, відомі лише архівістам.

Відтак, готуючи виставку до 150‑тої річниці від дня народження Гетьмана всієї України та військ козацьких Павла Скоропадського, архівісти обрали для експозиції як відомі зразки документальних джерел, так і ті, що вперше вразять аудиторію своєю унікальністю. Упорядники виставки вбачали своєю метою репрезентацію Павла Скоропадського як політика, державника й військового діяча, одного з провідників української еміграції, а також особистість, непересічний внесок якої змінив історію України.

Розділ І

«Скоропадський – Людина»

Розділ ІІ

«Скоропадський – політичний діяч»

Розділ ІІІ

«Еміграція»

Розділ IV

«Пам'ять»