Розділ II

«Як вірний син України, я рішив відкликнутись на цей поклик і взяти на себе тимчасово всю повноту влади. Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом всієї України»

До перегляду

ПЕРЕДМОВА

29 квітня 1918 року відкрило Павла Скоропадського як державного діяча й очільника Української Держави. Глядач опиняється в епіцентрі подій того дня, проглядаючи світлини з Всеукраїнського з’їзду хліборобів та урочистого молебню на Софійському майдані.

Документи другого розділу виставки віддзеркалюють світоглядні і державницькі позиції Павла Скоропадського, чітко орієнтовані на захист інтересів українського народу. Серед документів – повні тексти законів «Про громадянство Української Держави», «Про відкриття чотирьох катедр українознавства в Харківському та Новоросійському державних університетах», постанов «Про урочисту обітницю урядовців і суддів та присягу військових на вірність Українській Державі», «Про тимчасові дипломатичні представництва Української Держави», «Універсалу Ясновельможного пана Гетьмана всієї України та військ козацьких Павла Скоропадського до Народу Українського», а також друковані грамоти Гетьмана всієї України, видані на підставі ухвали Ради Міністрів, інші історичні документи.

У свідомості Павла Скоропадського національна ідея українського народу мала глибоке коріння, занурене в історію та традиції козацтва. У відручному листі від 30 травня 1918 року він писав: «Я твердо і непохитно стояв на своїй меті будування великої козацької України і її національного війська, яке тільки одно може бути її оборонцем. Я щиро вірив і вірю, що дорогі мойому серцю козаки не будуть зрадниками своїй відчизні і що дух козацький не вмре в їхнім козацькім тілі. І ось тепер, коли я став Гетьманом Усієї України, Я вирішив приняти всі заходи до того, аби козаччина, в яку ввійде цвіт української людності, стала дійсно провідником національної ідеї і великим кадром будучої Української Національної Армії».

Важко обійти увагою ухвалений Радою Міністрів тимчасовий закон «Про Верховне правління державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами держави Ясновельможного пана Гетьмана Всієї України» (1 серпня 1918 р.) та загальновідомий Заповіт Павла Скоропадського – документ-автограф (3 серпня 1918 р.), які започатковували ідею легітимізації дідичного (спадкового) монархічного гетьманства в Українській Державі. Ідею «незалежної Української Трудової Монархії» опосередковано віддзеркалює й ухвалений Радою Міністрів та затверджений Гетьманом закон «Про Комітет труда» (15 липня 1918 р.), який мав на меті з’єднати інтереси промисловців і робітників кожної галузі промисловості. У подальшому на еміграції ці ідеї були розвинуті в працях членів Українського союзу хліборобів-державників (УСХД).

Другий розділ виставки збагачено світлинами Павла Скоропадського у козацькому строї, з імператором Німеччини Вільгельмом ІІ, керівниками уряду, представниками дипломатичного корпусу та військового командування Української Держави. Більшість представлених у цьому розділі документів, виявлені у фондах періоду Української Держави, що зберігаються в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України, книжковому фонді «Україніка» Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ та фондах державних архівів областей.

Павло Скоропадський серед делегатів Всеукраїнського з’їзду хліборобів від Подільської губернії у день обрання його гетьманом України. Київ, 29 квітня 1918 р.
Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів. Од. обл. 2-71503

Переглянути 1 зображення

Павло Скоропадський серед делегатів Всеукраїнського з’їзду хліборобів від Волинської губернії у день обрання його гетьманом України. Київ, 29 квітня 1918 р.
Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів. Од. обл. 2-71504

Переглянути 1 зображення

Гетьман України Павло Скоропадський серед делегатів Всеукраїнського з’їзду хліборобів. Київ, 29 квітня 1918 р.
Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів. Од. обл. 0-53471

Переглянути 1 зображення

Урочистий молебень на Софійській площі у м. Києві за участі єпископа Никодима на честь помазання Павла Скоропадського на гетьмана України. 29 квітня 1918 р.
Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів. Од. обл. 4-1090

Переглянути 1 зображення

Урочистий молебень на Софійській площі у м. Києві за участі єпископа Никодима на честь помазання Павла Скоропадського на гетьмана України. 29 квітня 1918 р.
Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів. Од. обл. 4-13018

Переглянути 1 зображення

Наказ Катеринославського повітового комісара з вимогою негайно вивісити всім установам національний прапор України. 4 травня 1918 р.
Державний архів Запорізької області. Ф-64, оп. 3, спр. 1, арк. 41

Переглянути 1 зображення

Закон Української Держави про титул, іменем якого твориться Суд в Україні. 13 травня 1918 р.
ЦДАВО Україні. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 256. Арк. 1.

Переглянути 1 зображення

Постанова Ради Міністрів Української Держави про урочисту обітницю урядовців і суддів та присягу військових на вірність Українській Державі. 30 травня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 73. Арк. 4-5 зв.

Переглянути 4 зображення

Циркуляр Київського губерніяльного старости І.Л.Чарторижського до повітових старостів Київщини щодо приведення до урочистої присяги на вірність Українській Державі державних службовців та виписка з «Державного Вісника» № 11 від 7 червня 1918 року щодо ухваленого Радою Міністрів закону про урочисту обітницю урядовців і суддів та присягу військових на вірність Українській Державі.
Держархів Київської області. Ф. Р-2797. Оп. 1. Спр. 130. Арк. 15, 16.

Переглянути 2 зображення

Гетьман всієї України Павло Скоропадський (праворуч) та Голова Ради Міністрів Української Держави Федір Лизогуб (ліворуч) з офіцерами. Фото, 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 2469. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 3.

Переглянути 1 зображення

Лист гетьмана Павла Скоропадського до Військового міністра про організацію козацтва в Україні. 30 травня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 1074. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 84-85.

Переглянути 3 зображення

Закон Української Держави про відкриття кредиту Міністерству продовольчих справ на відновлення сільськогосподарського машинобудування. 25 травня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 201. Арк. 2.

Переглянути 1 зображення

Закон Української Держави про асигнування коштів на негайні заходи по боротьбі з пошесними хворобами та кошторис до нього, складений Міністерством здоров’я та державного опікування. 30 травня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 210. Арк. 8.

Переглянути 1 зображення

Обрахунок фінансування по Київським лекторським курсам українознавства для вчителів з усієї України, затверджений гетьманом Павлом Скоропадським. 11 травня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 265. Арк. 1-1 зв.

Переглянути 2 зображення

Закон Української Держави про асигнування понад 2 млн карбованців Міністерству освіти на курси українознавства для вчителів по всій Україні. 2 червня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 211. Арк. 9.

Переглянути 1 зображення

Закон Української Держави про асигнування Міністерству освіти 2 млн карбованців на видання шкільних підручників. 7 червня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 214. Арк. 2.

Переглянути 1 зображення

Гетьман України Павло Скоропадський (у центрі) під час зустрічі з посланцями-повіреними Німеччини бароном Альфонсом фон Муммом (ліворуч) та Австро-Угорщини графом Йоганном Форгачем (праворуч) після вручення вірчих грамот. Київ, 2 червня 1918 р.
Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів. Од. обл. 0-8491

Переглянути 1 зображення

Лист гетьмана Павла Скоропадського до германського посла в Україні з подякою за визнання установленого в Україні нового державного ладу. 3 червня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 2601. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 154.

Переглянути 1 зображення

Постанова Ради Міністрів Української Держави про відкриття кредиту Міністерству закордонних справ в сумі 450 000 карбованців на внутрішнє урядження посольств Української Держави. 16 червня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 196. Арк. 2.

Переглянути 1 зображення

Постанова Ради Міністрів Української Держави про тимчасові дипломатичні представництва Української Держави і про асигнування понад 1 млн карбованців на їх утримання. 21 червня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 236. Арк. 2-2 зв.

Переглянути 2 зображення

Закон Української Держави про громадянство Української Держави. 4 липня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 3-5.

Переглянути 4 зображення

Закон Української Держави про Комітет труда. 15 липня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 260. Арк. 4-5.

Переглянути 3 зображення

Закон Української Держави про обов'язковість військової повинності і про заклик 5000 чоловіків для комплектування Сердюцької дивізії. 24 липня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 270. Арк. 1.

Переглянути 1 зображення

Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування 1000000 карбованців на допомогу українським військовополоненим. 23 серпня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 144. Арк. 1.

Переглянути 1 зображення

Законодательные акты Украинской Державы. Вып. V: апрель-іюнь – Одесса, 1918 р. – 40с.
ДНАБ, м. Київ. Книжковий фонд «Україніка»

Переглянути 1 зображення

Законодательные акты Украинской Державы. Вып. VI: іюль – Одесса, 1918 р. – 40с.
ДНАБ, м. Київ. Книжковий фонд «Україніка»

Переглянути 2 зображення

Тимчасовий закон Української Держави про Верховне управління державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами держави Ясновельможного пана Гетьмана всієї України. 1 серпня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 284. Арк. 1-2.

Переглянути 3 зображення

Заповіт Гетьмана всієї України Павла Скоропадського. 3 серпня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 3. Спр. 10. Арк. 3.

Переглянути 1 зображення

Гетьман України Павло Скоропадський (у центрі) під час відвідування заводу німецького промисловця Болена Круппа. Зліва направо: фон Фершір, радник посольства граф фон Берхем, секретар посольства асесор др. Маєр, Павло Скоропадський, поручик Шинінг, Гоман, ротмістр Зеленевський. м. Ессен, Німеччина, 8 вересня 1918 р.
Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів. Од. обл. 0-200361

Переглянути 1 зображення

Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування 100 000 карбованців Українському товариству допомоги жертвам війни. 28 вересня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 187. Арк. 1.

Переглянути 1 зображення

Постанова Ради Міністрів Української Держави про утворення в м. Одесі особливої комісії для збирання та систематизації матеріалів військового значення, що стосуються війни 1914 – 1917 років. 28 вересня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 170. Арк. 1.

Переглянути 1 зображення

Закон Української Держави про відкриття чотирьох катедр українознавства в Харківському та Новоросійському державних університетах. 28 вересня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 185. Арк. 1.

Переглянути 1 зображення

Гетьман України Павло Скоропадський (сидить) серед членів Власного Штабу (зліва направо): ад᾿юнкт гетьмана Василь Кочубей, генерал Сергій Богданович, начальник Штабу Борис Стеллецький, завідуючий господарською частиною Михайло Ханенко. 1918 р.
Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів. Од. обл. 2-30791

Переглянути 1 зображення

Гетьман України Павло Скоропадський (ліворуч) та німецький імператор Вільгельм II під час зустрічі. Німеччина, 6–7 вересня 1918 р.
Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів. Од. обл. 0-8423

Переглянути 1 зображення

Імператор Вільгельм ІІ і Гетьман Павло Скоропадський. Фото. Німеччина, вересень 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 2469. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 2.

Переглянути 1 зображення

Гетьман Павло Скоропадський (в центрі), Пауль фон Гінденбург (ліворуч), Еріх Людендорф (праворуч). Фото. Німеччина, вересень 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 2469. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 1.

Переглянути 1 зображення

Гетьман України Павло Скоропадський з почетом під час урочистих оглядин 1-ї Стрілецько-козацької (Сірожупанної) дивізії. Київ, 1918 р.
Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів. Од. обл. 0-7535

Переглянути 1 зображення

Гетьман України Павло Скоропадський (2-й справа) з членами уряду та генеральною старшиною. У 1-у ряду: Федір Лизогуб (зліва), Володислав Дашкевич-Горбацький (справа). Київ, 1918 р.
Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів. Од. обл. 2-154151

Переглянути 1 зображення

Гетьман України Павло Скоропадський (4-й ліворуч у 2-му ряду) серед учасників прийому делегації від 1-ї Стрілецько-козацької (Сірожупанної) дивізії. Київ, 1918 р.
Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів. Од. обл. 0-246512

Переглянути 1 зображення

Фотографія учасників гетьманського прийому з нагоди приїзду до Києва делегації від Сірої дивізії 21 травня 1918 р. (у центрі – Павло Скоропадський), надрукована у журналі «Літопис Червоної Калини». 5 травня 1930 р.
ЦДАГОУ. Ф. 408. Оп. 1. Спр. 33. Арк. 9зв.

Переглянути 1 зображення

Око: український часопис. – К., 1918 р. - № 9.
ДНАБ, м. Київ. Книжковий фонд «Україніка»

Переглянути 1 зображення

Око: український часопис. – К., 1918 р. - № 10.
ДНАБ, м. Київ. Книжковий фонд «Україніка»

Переглянути 1 зображення

Відозва Губерніяльного старости Київщини Генерального хорунжого П.М.Андріанова до населення Київської губернії. Кінець серпня – початок вересня 1918 р.
Держархів Київської області. Ф. Р-2797. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 94

Переглянути 1 зображення

Універсал Ясновельможного пана Гетьмана всієї України та військ козацьких Павла Скоропадського до Народу Українського. 16 жовтня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 905. Оп. 2. Спр. 1387. Арк. 32 зв.

Переглянути 1 зображення

Циркуляр Міністра внутрішніх справ Української держави щодо заборони діяльності опозиційних гетьманському урядові партій. 31 жовтня 1918 р.
Держархів Київської області. Ф. Р-2793. Оп. 2. Спр. 5. Арк. 99-99зв.

Переглянути 2 зображення

Повідомлення «Грамота Гетьмана Всієї України до всіх громадян-Українців» про наміри гетьмана, його уряду працювати на благо України та її народу. 12 листопада 1918 р.
ДАКірО, ДІФ, газета «Державний вісник» від 12.11.1918, № 69, Арк. 15., інв. № 1955

Переглянути 1 зображення

Гетьман Павло Скоропадський. Фото, 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 2. Спр. 4. Арк. 26.

Переглянути 1 зображення

Гетьман Павло Скоропадський. Фото, 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 2. Спр. 4. Арк. 28.

Переглянути 1 зображення

Гетьман Павло Скоропадський. Фото, 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 2. Спр. 4. Арк. 50.

Переглянути 1 зображення

Гетьман Павло Скоропадський у робочому кабінеті. Київ, 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 2. Спр. 4. Арк. 57.

Переглянути 1 зображення

Гетьман Павло Скоропадський. Напис на друк. відбитку: «Пану Міністру закордонних справ Дмитру Дорошенкові на добрий спомин. Павло Скоропадський». [7] серпня 1918 р., Київ.
ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 3. Спр. 2. Арк. 100.

Переглянути 1 зображення

Гетьман Павло Скоропадський у вбранні давніх гетьманів України. Ксерокопія. Не датовано.
ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1632. Арк. 1.

Переглянути 1 зображення