Розділ III

«На еміграції Гетьман почував себе, як лев у клітці; Він далі жив Святою Ідеєю України і щоденно творив добрі діла для Нації»

До перегляду

ПЕРЕДМОВА

Важливими подіями еміграційного періоду Павла Скоропадського були установчий з’їзд Українського союзу хліборобів-державників у містечку Рейхенау (1922 р.) та схвалення «Статуту Українського союзу хліборобів-державників» (1925 р.). Згодом ідейну спадщину УСХД наслідував Союз гетьманців-державників та інші організації світового гетьманського руху.

Із експонованих на виставці листів гетьмана стає очевидним, що він не лише згуртував свій політикум на зарубіжжі, а й спрямовував його до відновлення Української Держави. У листі до полковника Варфоломія Євтимовича від 1 травня 1938 року Павло Скоропадський писав: «Ваші надії, що наша Батьківщина під моїм проводом виборе для себе належне місце серед вільних народів, поділяю вповні, бо вірю в чинний послух всіх тіх, хто разом з Вами взялися мені допомагати в цім».

Ні в думках, ні в праці гетьман не полишав народу свого ні на мить. Доказом того є звернення Павла Скоропадського до Президента Сполучених Штатів Америки Франкліна Делано Рузвельта про допомогу голодуючому людові в радянській Україні (1933 р.). Той лист був «криком душі» Скоропадського, який писав: «Я прошу Вас, Містере Президенте, повірити, що в цій справі я керуюся лише любов’ю до мого народу та країни…». На виставці лист експонується в копії з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, оригінал листа зберігається в Національному архіві США. Ще одним доказом є лист Павла Скоропадського до Владики Ілларіона (Івана Огієнка), архієпископа Холмського та Підляського, на підтримку незалежності Української православної церкви (1942 р.), виявлений у фондах Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України.

Зображувальний ряд третього розділу виставки представлений світлинами Павла Скоропадського – почесного керманича Української громади в Німеччині, родинними фотографіями передвоєнного часу та періоду Другої світової війни, зокрема, виявленими в Центральному державному аудіовізуальному та електронному архіві фото руїн будинку в місті Платлінг, у якому під час бомбардування був смертельно поранений Павло Скоропадський, та лікарні бенедиктинського чоловічого монастиря у містечку Меттен, де він помер 26 квітня 1945 р.

Щоденник Павла Скоропадського. 1919 р.
ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 5, спр. 493, арк. 2, 3, обкладинка

Переглянути 3 зображення

Вітальна грамота від українського студентства в еміграції до дня народження Павла Скоропадського. 24 квітня 1921 р.
ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 4, спр. 158, арк. 1, 2, 2 зв

Переглянути 3 зображення

Подячна грамота Павлу Петровичу Скоропадському від Українського відділу Червоного Хреста. 16 листопада 1921 р.
ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 4, спр. 154, арк. 7, 8.

Переглянути 2 зображення

Учасники установчого з'їзду Українського союзу хліборобів державників, м. Рейхенау: Леонтович Іван, Скоропадський Павло, Липинський В'ячеслав, Сідлецький Людвіг (Крилач Сава); Тимофіїв Михайло, Кочубей Микола, Монтрезор Адам, Білопольський Андрій, Савур-Ципріянович Михайло, Лоський Ігор, Залозецький Володимир, Шемет Сергій, Скоропис-Йолтуховський Олександр. 4-8 червня 1922 р.
ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 4, спр. 115, арк. 72.

Переглянути 1 зображення

Гетьман Павло Скоропадський. З пам’ятки святкування в Бухаресті 5-ї річниці проголошення Центральною Радою Незалежності Української Держави. 1923 р.
ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 359. Арк. 237.

Переглянути 1 зображення

Статут Українського союзу хліборобів державників, ухвалений 16 грудня 1920 р. 1925 р.
ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 4, спр. 115, арк. 35.

Переглянути 1 зображення

Листівка із репродукцією портрету Гетьманівни Єлисавети Скоропадської. Художниця О. Мордвинова. Не пізніше 1931 р.
ЦДАВО України. Ф. 3864. Оп. 1. Спр. 46. Арк. 47.

Переглянути 1 зображення

Копія листа Гетьмана Павла Скоропадського до Президента США Франкліна Рузвельта щодо допомоги голодуючим в Україні. 28 жовтня 1933 р.
ЦДАВО України. Ф. 5261. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 191-192.

Переглянути 2 зображення

Учасники урочистого зібрання в м. Ванзеє з нагоди 60-річчя Павла Скоропадського.
ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 4, спр. 1, арк. 187 зв. 16 травня 1933 р.

Переглянути 1 зображення

Вітальний адрес Союзу гетьманців державників до 60-річчя Павла Скоропадського. 16 травня 1933 р.
ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 4, спр. 163, арк. 1-5 зв.

Переглянути 8 зображень

Статут Союзу гетьманців державників Америки, ухвалений 19 листопада 1936 р. 1937 р.
ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 4, спр. 115, арк. 49, 50 зв., 51.

Переглянути 3 зображення

Лист Гетьмана Павла Скоропадського до підполковника Варфоломія Євтимовича. 1 травня 1938 р.
ЦДАВО України. Ф. 1876. Оп. 1. Спр. 39. Арк. 49.

Переглянути 1 зображення

Лист Гетьманівни Єлисавети Скоропадської до професора Українського вільного університету в Празі Вадима Щербаківського. 23 липня 1942 р.
ЦДАВО України. Ф. 3864. Оп. 1. Спр. 47. Арк. 98.

Переглянути 1 зображення

Данило, Олександра Петрівна, Оленка та Павло Скоропадські в м. Ванзеє. 1939 р.
ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 4, спр. 3059, арк. 5.

Переглянути 1 зображення

Павло Скоропадський в м. Ванзеє. 1939 р.
ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 4, спр. 3059, арк. 7.

Переглянути 2 зображення

Фотографія Павла Скоропадського, надрукована в збірнику матеріалів Першого делегатського з’їзду української громади в Німеччині, що відбувся 21–22 вересня 1940 р.
ЦДАГОУ. Ф. 269. Оп. 1. Спр. 196. Арк. 2.

Переглянути 1 зображення

Лист Карла Густава Манергейма до Павла Скоропадського. 12 червня 1941 р.
ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 4, спр. 137, арк. 2, 2 зв.

Переглянути 2 зображення

Лист Павла Скоропадського Митрополиту Іларіону. 24 березня 1942 р. Копія.
ЦДАМЛМ України, ф. 1294, оп. 1, од. зб. 65, арк. 1.

Переглянути 1 зображення

Політичний діяч, гетьман України Павло Скоропадський (29 квітня–14 грудня 1918 р.) із сином Данилом (ліворуч). Німеччина, до 1945 р.
Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів. Од. обл. 2-154029

Переглянути 1 зображення

Дмитро Грищинський, Павло Петрович та Єлизавета Скоропадські на вокзалі м. Веймар. Березень, 1945 р.
ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 4, спр. 3059, арк. 12.

Переглянути 1 зображення

Павло Скоропадський, Дмитро Грищинський, Єлизавета, Олена Скоропадські та няня Ганна Шабуніна на вокзалі м. Веймар. Березень 1945 р.
ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 4, спр. 3059, арк. 11.

Переглянути 1 зображення

Павло Петрович Скоропадський в селищі Мелінген. Березень 1945 р.
ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 4, спр. 3059, арк. 13.

Переглянути 1 зображення

Будинок у м. Платлінг, в якому під час бомбардування 16 квітня 1945 року був смертельно поранений Павло Скоропадський. Німеччина, 1945 р.
Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів. Од. обл. 0-246513

Переглянути 1 зображення

Лікарня бенедиктинського чоловічого монастиря у м. Меттен, в якій помер колишній гетьман України Павло Скоропадський. Німеччина, 1940-і рр.
Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів. Од. обл. 2-154030

Переглянути 1 зображення