• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на [email protected]
  Архів архівного законодавствa

  Доступна інформація про 195 документів


  Пошукова форма
  Результатів пошуку: 45
  1. К 50-летию советского архивного дела. Основные постановления Советского правительства. – М., 1968 г.
  2. Постанова про асигнування 300 000 карб. на видатки, зв’язані з організацією Українського Національного Архіву в м. Києві. (Вістник Державних Законів для всіх земель Української Народньої Республіки виданий 20-го лютого 1919 року, Вип. 10)
  3. Постанова Ради Народніх Міністрів від 8 лютого 1919 року Ч.232 «Про передачу Київського Центрального Архиву давніх актових книг в відання Головного Управління Мистецтв та Національної Культури, про штати цього Архіву та про асигнування 66,400 карб. на його утримання». (Вістник Державних Законів для всіх земель Української Народньої Республіки виданий 20-го лютого 1919 року, Вип. 17).
  4. Постановление Совета Народных Комиссаров от 14 марта 1920 года № 41 «Об Особой Всеукраинской Архивной Комиссии». (Собрание Узаконений и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Украины и Уполномоченных РСФСР за 1920 год № 3).
  5. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР від 20 квітня 1920 р. з архівної справи. (Архіви України № 2, 1970 р., стор. 78)
  6. Постановление Совета Народных Комиссаров от 13 января 1922 года № 23 «О ликвидации ОВАК, губернських архивных комиссий и архивных секций Губисполкома». (Собрание Узаконений и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Украины за 1922 год № 1).
  7. Постановление Совета Народных Комиссаров от 31 октября 1922 года № 681 «Об охране архивов». (Собрание Узаконений и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Украины за 1922 год № 46).
  8. Постанова ВУЦВК та ТНК від 20 вересня 1924 року № 242 «Про земельні архіви». (Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України за 1924 рік, ч.35-36).
  9. Постанова Ради Народніх Комісарів УСРР від 14 квітня 1925р. № 164 «Про доповнення постанови «Про охорону архівів». (Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України за 1925 рік, ч.23)
  10. Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народних Комісарів УСРР від 4 листопаду 1925 року № 485 «Про Центральне Архівне Управління УСРР (Укрцентроархів) та його місцеві органи». (Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України за 1925 рік, ч.82).
  11. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР від 16 грудня 1925 року № 556 «Про єдиний державний архівний фонд УСРР». (Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України за 1925 рік, ч.101).
  12. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР від 25 січня 1928 року № 29 «Про Центральне Архівне Управління УСРР (Укрцентроархів), установи, що є при ньому, та його місцеві органи». (Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України за 1928 рік № 3).
  13. Постанова Центроархіву УСРР від 30 червня 1928 року № 109 «Правила, як користуватися архівними матеріалами, що є в архівосховищах Центрального архівного управління УСРР і його місцевих органів, та як видавати довідки, виписки і копії з них». (Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України за 1928 рік, № 18).
  14. Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 10 апреля 1929 г. № 253 «О Центральном Архивном Управлении Союза ССР». (Собрание Законов и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР, 1929г., № 28, стр. 532).
  15. Постанова Центральної Архівної Управи УСРР від 18 лютого 1930 року № 63 «Про обов’язки завідателів архівних частин та архівістів архівних частин державних і громадських установ, підприємств і організацій». (Збірник законів та розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України за 1930р. № 8).
  16. Постанова Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів УСРР від 5 квітня 1930 року № 105 «Про єдиний державний архівний фонд УСРР». (Збірник законів та розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України за 1930р. № 10).
  17. Постанова Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів УСРР від 13 серпня 1930 року № 172 «Про Всеукраїнський центральний державний архів». (Збірник законів та розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України за 1930р. № 18).
  18. Постанова Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів УСРР від 12 вересня 1930 року № 204 «Про зміну арт. 7 Устави про єдиний державний архівний фонд УСРР». (Збірник законів та розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України за 1930р. № 20).
  19. Важливіші постанови і розпорядження в архівному будівництві УСРР. – 1932 р.
  20. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР від 20 червня 1932 року № 122 «Про центральну архівну управу УСРР, її місцеві органи та установи, що є при ній та при її місцевих органах». (Збірник законів та розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України за 1932 рік № 17-18).
  21. Постанова Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів УСРР від 27 жовтня 1934 року № 258 «Про організацію Всеукраїнського військово-історичного архіву». (Збірник законів та розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України за 1934р. № 31).
  22. Постановление Президиума ЦИК Союза ССР «О мероприятиях по упорядочению архивного дела Союза ССР» от 27.06.1935г. (Архивное дело, Вып. 2(35), 1935г., стр.1).
  23. Постанова Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР від 4 квітня 1936 року № 97 «Про впорядкування архівів наркоматів і центральних та місцевих (обласних, окружних, міських, районних і сільських) установ УСРР». (Збірник законів та розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду УСРР за 1936р. № 20).
  24. Постановление Совета Народных Комиссаров УССР от 10 января 1941 года № 51 «О переводе государственных архивов, областных архивных отделов, городских и районных архивов с местных бюджетов на республиканский бюджет УССР». (Собрание постановлений и распоряжений правительства Украинской ССР за 1941 год № 3).
  25. Постанова Ради Народних Комісарів УРСР від 7 жовтня 1940 року № 1317 «Про стан міських і районних архівів УРСР». (Збірник постанов і розпоряджень уряду УРСР за 1940 рік № 25)
  26. Постанова Ради Народних Міністрів Української РСР від 31 серпня 1944 року № 1119 «Про заходи по створенню документальної бази по історії України та історії Вітчизняної війни і впорядкуванню архівного господарства УРСР». (Науково-інформаційний бюлетень № 2(32), 1958 р.).
  27. Постанова Ради Міністрів Української РСР і Центрального Комітету КП(б)У від 5 липня 1946 року № 1199 «Про поліпшення розміщення державних архівів в областях УРСР». (Науково-інформаційний бюлетень № 2(32), 1958 р.)
  28. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 18 квітня 1956 року № 408 «Про заходи по впорядкуванню режиму зберігання і кращому використанню архівних матеріалів міністерств і відомств УРСР». (Научно-информационный бюллетень № 4(26), 1956г., стр. 7)
  29. Постанова Ради Міністрів СРСР від 13 серпня 1958 року № 914 «Про затвердження Положення про Державний архівний фонд Союзу РСР і мережу центральних державних архівів СРСР». (Науково-інформаційний бюлетень, № 3(33), 1958 р., стор.3).
  30. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 4 жовтня 1958 року № 1418 «Про затвердження мережі центральних, обласних, міських і районних державних архівів Української РСР». (Науково-інформаційний бюлетень № 1(35), 1959 р., стор. 11)
  31. Постанова Ради Міністрів УРСР від 3 січня 1959 року № 20 «Про затвердження Положення про районні і міські державні архіви з перемінним складом документальних матеріалів». (Науково-інформаційний бюлетень № 1(35), 1959 г., стр. 24).
  32. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 9 вересня 1961 року № 1292 «Про затвердження Положення про Архівне управління при Раді Міністрів УРСР». (Збірник постанов і розпоряджень уряду Української РСР за 1961 рік № 9)
  33. Постановление Совета Министров СССР от 28 июля 1961 года № 669 «Об утверждении Положения о Главном архивном управлении при Совете Министров СССР и сети центральных государственных архивов СССР». (Собрание постановлений правительства СССР за 1961 год, № 12).
  34. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 17 квітня 1963 року № 459 «Про затвердження сітки центральних, обласних, міських і районних державних архівів Української РСР». (Збірник постанов і розпоряджень уряду Української РСР № 4, 1963р., стор.35).
  35. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 6 липня 1963 року № 789 «Про затвердження Положення про районні і міські державні архіви з перемінним складом документальних матеріалів». (Збірник постанов ы розпоряджень уряду УРСР за 1963, № 7, стор. 15)
  36. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 27 вересня 1963 року № 1107 «Про заходи по поліпшенню архівної справи в республіці». (Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР, № 1, 1964р., стор.3).
  37. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 4 травня 1966 року № 357 «Про створення Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва Української РСР». (Збірник постанов і розпоряджень уряду Української РСР за 1966 рік № 5)
  38. Постановление Совета Министров Украинской ССР от 27 августа 1968 года № 451 «Вопросы Архивного управления при Совете Министров УССР». (Сборник постановлений и распоряжений правительства Украинской ССР за 1968 год, № 8).
  39. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 25 грудня 1969 року № 688 «Про заходи по поліпшенню архівної справи в республіці». (Збірник постанов і розпоряджень уряду Української РСР за 1970 рік № 1).
  40. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 9 червня 1970 р. № 301 «Про заходи по поліпшенню архівної справи у міністерствах, відомствах і державних архівах республіки». (Архіви України № 5, 1970р., стор.3).
  41. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 22 квітня 1974 року № 205 «Про перетворення Архівного управління при Раді Міністрів УРСР в Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР». (Збірник постанов і розпоряджень уряду Української РСР за 1974 рік, № 4).
  42. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 6 червня 1980 р. № 383 «Про затвердження Положення про Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР і мережі центральних державних архівів Української РСР». (Архіви України № 5, 1980 р., стор .1).
  43. Постанова Ради Міністрів СРСР від 4 квітня 1980 р. № 274 «Про затвердження Положення про Державний архівний фонд СРСР і Положення про Головне архівне управління при Раді Міністрів СРСР». (Архіви України № 4, 1980 р., стор. 1)
  44. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 30 січня 1985 року № 41 «Про стан і заходи по дальшому розвитку та вдосконалення архівної справи в республіці». (Архіви України № 2, 1985р., стор.1)
  45. Постанова «Про методичні вказівки про основні принципи упорядкування та передачу на державне зберігання документальних матеріалів обласних редколегій, міських і районних комісій та авторських колективів «Історії міст і сіл Української РСР». – К., б.р.