• Українська
 • State Archival Service of Ukraine
  Official webportal

  The portal works in test mode. Please send comments and
  suggestions to [email protected]

  Наші архіви невтомно працюють над розширенням власних цифрових фондів користування та відкривають необмежений онлайн доступ до нових електронних копій документів і довідкового апарату.

  З метою надання віддаленого доступу до документів Центральний державний архів зарубіжної україніки на власному вебсайті презентує свій цифровий фонд користування, зокремаскани метричних книг Пряшівщини (оп. 1 «Метричні книги Земплинського комітату»).

  Нагадаємо, що Пряшівщина – північно-східна частина території нинішньої Словаччини, яка була заселена русинами-українцями у період з XIV до XVII століття, і межує з українським Закарпаттям. У фонді «Метричні книги Пряшівщини» зберігаються відомості про народження, шлюб та смерть парафіян греко-католицької церкви.

  Центральний державний історичний архів України (м. Львів) продовжує оприлюднювати електронні версії описів своїх архівних фондів. Перелік наразі поповнився п’ятьма описами фондів: «Галицька крайова фінансова дирекція, м. Львів»; «Верховна пластова команда, м. Львів»; «Міністерство фінансів, м. Варшава».

  До слова, у зв’язку з надходженням 860 метричних книг від відділів Державної реєстрації актів цивільного стану Львівської області та приватних осіб, на вебсайті  архіву також оновлені каталоги метричних книг греко- та римо-католицьких і православних парафій Галичини.

  Центральний державний архів громадських об’єднань України відкриває повноцінний онлайн доступ до власних фондів шляхом запуску користувацького сервісу E-resource, створеного на платформі «Archium» (посилання на офіційному вебсайті архіву у верхньому меню).

  Наразі представлено повнотекстову інформацію на понад третину фондів архіву, серед яких найзапитуваніші документи фондів політичних партій періоду Української революції 1917-1921 років та часів незалежності України, радянського партизанського руху опору періоду Другої світової війни тощо. Крім того, оцифровані справи з найбільшого за обсягом фонду архіву «Центральний комітет Комуністичної партії України, м. Київ (1918-1991)».

  До справ із протоколами засідань Політбюро ЦК КП(б)У складено предметний, іменний та географічний покажчики (до спр. 5 – на рівні оцифрованих аркушів справи).

  Архівісти запевняють, що ресурс регулярно поповнюватиметься цифровими копіями документів.

  Дослідникам періоду Української революції 1917-1921 років варто зазирнути на  вебсайт Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, де нещодавно опубліковано нові відредаговані версії описів 19 фондів (посилання 1, посилання 2).

  Особові справи емігрантів 20-30-х років минулого століття відтепер доступні онлайн на вебсайті Державного архіву Київської області.  У рубриці «Е-Архів» ви знайдете цифрові копії 1476 архівних справ фонду «Київське відділення Російсько-канадсько-американського пасажирського агентства (1926-1930)»

  Переважна більшість документів фонду – особові справи емігрантів (євреїв, українців, німців, поляків, росіян), які виїхали з СРСР до США і Канади. Серед документів особових справ збереглися опитувальні листи, медичні довідки, телеграми, ділове листування з клієнтами, квитанції про сплату послуг та інші важливі першоджерела. Відомості дають можливість з’ясувати правила виїзду з СРСР та в’їзду до США і Канади, вимоги до потенційних емігрантів (вік, стан здоров’я, склад родини, рівень освіченості, наявність запрошення, грошові витрати на поїздку та оформлення закордонних паспортів для дорослих і дітей) й інші, насамперед біографічні дані. Понад 80 відсотків особових справ фонду стосуються еміграції євреїв з СРСР.

  Державний архів Хмельницької області започаткував на своєму вебсайті нову рубрику «Епістолярії Другої світової війни», в якій до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни розміщено листи червоноармійців та військовополонених подолян, які не дійшли до адресатів. Листи були виявлені науковцями архіву у фонді «Колекція листів громадян, насильно вивезених до Німеччини в роки Великої Вітчизняної війни» (посилання 1, посилання 2) під час роботи над підготовкою чергового видання.

  На вебсайті Державного архіву Харківської області у рубриці «Електронний архів» з’явилися нові цифрові копії ревізьких казок. Наразі серед новинок доступні для завантаження у форматі .djvu «Ревизские сказки на подданых черкас Валковского округа. 1782 г.» (ф. 31, оп. 141, спр. 8) та «Статистические сведения о наличии населения по званиям в уездах Слободско-Украинской губернии за 1800-1801 годы» (ф. 31, оп. 141, спр. 9).

  Крім того, візьміть до уваги, що у цій же рубриці оприлюднені ще чотири кримінальні справи репресованих громадян Харкова та Харківської області.

  Триває оприлюднення алфавітних покажчиків до метричних книг Одеського равинату

  на вебсайті Державного архіву Одеської області. Нині у вільному онлайн доступі алфавітні покажчики осіб, народжених у 1911-1913 роках. Інформація розміщена у рубриці «Електронний архів: фонди, описи, документи/Алфавітні книги Одеського равинату».

  Державний архів Дніпропетровської області виклав на вебсайті у рубриці «Електронний архів/Описи архівних фондів радянського періоду» нові описи  фонду «Колекція актів реєстрації цивільного стану відділами державної реєстрації актів цивільного стану Дніпропетровської області».

  До того ж  держархівом у рубриці «Електронний архів/Видання» розміщено цифрову копію видання «Журнали зборів Катеринославської міської думи. Серпень-грудень 1917 р.», підготовленого до 100-річчя Української революції 1917-1921 років.

  Державний архів Житомирської області з метою пришвидшення пошуку інформації, яка знадобиться під час опрацювання сповідальних відомостей, рекомендує скористатися відповідним довідковим покажчиком, розміщеним на вебсайті архіву у рубриці «Довідковий апарат».

  Зазначений покажчик укладено на підставі даних 14 оцифрованих архівних справ за населеними пунктами Житомирського, Новоград-Волинського та Овруцького повітів, і містить відомості щодо назви населеного пункту, повіту, церкви, пошукових даних (фонд, опис, справа), номерів аркушів у справі та сканованих файлів.

  Рубрика «Довідковий апарат» вебсайту Державного архіву Чернівецької області поповнилася новими оцифрованими описами фондів дорадянського періоду, серед яких відомості про 8 претур та 77 примарій Північної Буковини, Хотинського, Новоселицького, Кіцманського і Сторожинецького повітів, Буковинської крайової та окружної управи, Виконавчого комітету Буковинського сейму.