• Українська
 • State Archival Service of Ukraine
  Official webportal

  The portal works in test mode. Please send comments and
  suggestions to [email protected]

  Вітаємо численну аудиторію вебпорталу Державної архівної служби України традиційною добіркою доступних в онлайн режимі оцифрованих документів архівних установ за серпень цього року.

  Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) запрошує до перегляду наступних оцифрованих описів фондів: 3566, 3567, 3572, 3573, 3576, 3577, 3578, 3585, 3586, 3599, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3608, 3625, 3635, 3637, 3643, 3644, 3645, 3646, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3667, 3670, 3672, 3673, 3724, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3737, 3738 та 3803, 3804, 3806, 3807, 3808, 3810, 3814, 3815, 3821, 3830, 3832, 3848.

  На електронному ресурсі Центрального державного архіву громадських об’єднань України – E-resource – розміщені описи фонду 269 Колекція документів “Український музей в Празі” (1925-1948).

  Опис 1 “Документи і матеріали українських організацій, союзів, спілок, товариств і громадян на еміграції” налічує 1140 справи, датованих 1905-1948 рр., опис 2 “Документи і матеріали українських державних, військових, громадсько-політичних діячів, представників науки, культури і освіти, інших осіб” – 332 справи 1886-1952 рр. та опис 3 “Часописи, газети, бюлетені, інші друковані видання” – 172 справи 1919-1945 рр.

  З метою надання віддаленого доступу до інформації архівних документів, що зберігаються у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ, рубрику “E-Archive/Документи он-лайн” доповнено цифровими копіями 52 справ з ф. 1164, Метричні книги єврейських громад м. Києва та Київського повіту.

  На сайті Державного архіву Волинської області, в рубриці «Електронний архів», оприлюднено 253 архівних кримінальних справ несудових органів за 1939-1953 роки з фонду 4666 «Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів УРСР у Волинській області, м. Луцьк, Волинська область».

  Державний  архів Дніпропетровської області у розділі “Метричні книги”  розміщує скановані копії метричних книг (синагога) про народження, шлюб, смерть за період 1858-1891 рр.

  До розділу «Е-Архів» на веб-сайті Державного архіву Київської області додатково внесено 288 цифрових копій  архівних справ опису № 4 фонду № 384 «Київська губернська комісія першого загального перепису населення у 1897 р., м. Київ,». До уваги користувачів – переписні аркуші і відомості підрахунку чисельності населення сіл Козятинської, Білилівської, Дубовомахаринецької, Самгородоцької та інших волостей Бердичівського повіту Київської губернії.Документи містять важливу інформацію не лише про кількість жителів населених пунктів повіту, але й про їх національний, мовний склад, віросповідання, рівень освіти тощо. Вони, безперечно, збагатять джерельну базу досліджень з історії, генеалогії, демографії цього краю.

  Рубрику «Електронний архів»  вебсайту Державного архіву Кіровоградської області доповнено оцифрованими фільтраційними справами на громадян Кіровоградщини (Ф.П – 5907, оп, 4. спр, 701-800, спр, 601-700, спр, 501-600, 401-500, 301-400, 201-300), вивезених на примусові роботи до Німеччини та інших країн гітлерівської коаліції під час Другої світової війни (фонд «Управління служби національної безпеки України по Кіровоградській області»).

  Державний архів Миколаївської області на своєму сайті в рубриці «Науково-довідковий апарат» ( підрубрика «Переліки рішень виконкому Миколаївської міської ради» ) оприлюднив відскановані переліки рішень (або журнали реєстрації рішень) виконавчого комітету Миколаївської міської ради за період  1944-1991 років включно. Ці рішення стосуються виділення земельних ділянок, квартир, отримання ордерів, перейменування вулиць та перенумерації будинків, будівництва об’єктів на території міста і т. д, і т. д., тобто всіх  питань, за якими приймалися рішення Миколаївською міською радою в 1944–1991 роках.

  Також на офіційному сайті Державного архіву Миколаївської області в рубриці «Цифровий архів: скановані справи» (підрубрика Алфавітні покажчики до метричних книг(старі)) оприлюднено алфавітні покажчики до метричних книг і книг ЗАГСів, укладені в церквах і ЗАГСах – 250 книг.

  На вебсайті Державного архіву Одеської області у рубриці “Електронний архів” продовжується публікація алфавітних покажчиків до метричних книг Одеського рабинату. Зокрема, 17 серпня розміщено алфавітні покажчики (1903 – 1904 роки «Народження»).

  Державний архів Харківської області у рубриці “Електронний архів” продовжує розміщення на сайті ревізькі казки. До попередніх додано: ф. 31, оп. 141, спр. 21 Статистические данные на подданных черкас Лебединского округа. 1782 г. 

  Також триває оприлюднення кримінальних справ на репресованих громадян м. Харків та Харківської області. Додатково розміщено 8 кримінальних справ.

  Крім того, держархів Харківської області  розмістив на своєму вебпорталі нові публікації архівних документів, ревізькі казки – ревізії податного населення Російської імперії у ХVIII – 1 –й половині ХІХ ст.

  На вебсайті Державного архіву Херсонської області  розміщено описи документів виконкомів місцевих рад (разом у відповідному розділі 595 описів). У розділі «Оцифровані документи», крім представленого фонду Херсонський рабин, оприлюднено фонд 278 Рабин села Бобровий Кут Херсонського повіту Херсонської губернії, а також продовжено публікування метричних книг опису № 328 Церкви м. Херсона та його передмість Херсонського повіту Херсонської губернії.

  Державний архів Чернігівської області поповнив онлайн архів оцифрованих описів та справ Національного архівного фонду. Додано 130 описів та 100 справ.