• Українська
 • Вітаємо численну аудиторію вебпорталу Державної архівної служби України традиційною добіркою доступних в онлайн режимі оцифрованих документів архівних установ за вересень цього року.

  Центральний державний історичний архів України, м. Львів продовжує оприлюднювати електронні версії описів архівних фондів. Перелік поповнено 5-ма описами: ф. 452 «Акціонерне товариство підприємств деревообробної промисловості “Микуличин”, с. Микуличин», опис 1; ф. 461 «Торговельно-промислова палата, м. Львів», опис 1; ф. 471 «Товариство національно-християнських вчителів початкових шкіл у Польщі, м. Львів», опис 1; ф. 479 «Акціонерне видавниче товариство “Prasa Nowa”, м. Львів», опис 1; ф. 481 «Видавниче товариство «Slowo Polskie», м. Львів», опис 1. Також розміщується доповнені (у зв’язку з новими поступленнями від органів ДРАЦС) описи метричних книг: опис 4а, ф. 201 «Греко-католицька митрополича консисторія, м. Львів» та опис 2, ф. 618 ««Римо-католицька митрополича консисторія, м. Львів».

  З метою надання віддаленого доступу до інформації архівних документів, що зберігаються у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ рубрику «E-Archive/Документи он-лайн» доповнено цифровими копіями понад 18 000 аркушів з 28 справ з ф. 57, Генеральний опис Лівобережної України 1765–1769 років, які містять подвірні переписи жителів та документи на підтвердження права їхньої власності.

  Документи Центрального державного архіву зарубіжної україніки стають ще доступнішими. Пропонуємо вашій увазі оцифровані копії шести маловідомих друкованих видань із довідково-інформаційного (бібліотечного) фонду ЦДАЗУ.

  Центральний державний архів вищих органів влади та управління України продовжує викладати електронні версії описів особових фондів українських діячів, а саме: Отто Ейхельмана (ф. 3882), Сергія Бородаєвського (ф. 3883), Софії Русової (ф. 3889, Леоніда Фролова (ф. 3895), Богдана Заклинського (ф. 3896), Юрія Дарагана (3903), Михайла Деркача (ф. 3904), Бориса Гомзина (ф. 3907).

  Також, відділ довідкового апарату ЦДАВО України представив електронні версії відредагованих описів особових фондів Б. Матюшенка (ф. 3850), А. Павлюка (ф. 3861), М. Тимченка (ф. 3862), М. Балаша (ф. 3863), В. Щербаківського (ф. 3864), Ю. Гаєвського (ф. 3868), К. Цурканова (ф. 3869), Л. Білецького (ф. 3876), П. Чижевського (ф. 3877), Я. Зозулі (ф. 3878).

  На сайті Державного архіву Волинської області в рубриці «Електронний архів» оприлюднено ще 9 архівних кримінальних справ несудових органів за 1939-1953 роки з фонду 4666 «Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів УРСР у Волинській області, м. Луцьк, Волинська область».

  З метою дистанційного, безконтактного доступу до довідкового апарату Державного архіву Житомирської області додатково розміщено 182 сканованих описів справ (3 164 файли) на архівні документи радянського періоду, 40 сканованих описів справ (1 552 файли) на архівні справи книг державної реєстрації актів цивільного стану за населеними пунктами Житомирської області та доповнено 60 описами різних фондів починаючи з фонду Р–227 оп. 1 «Волинський окружний фінансовий відділ виконкому Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів» по Р–277 оп.1 «Волинське окружне статбюро м. Житомир, Волинської округи», які розміщені у розділі «Описи».

  До розділу «Е-Архів» на вебсайті Державного архіву Київської області внесені цифрові копії архівних документів справ опису № 6 фонду № Ф-384 «Київська губернська комісія першого загального перепису населення 1897 р., м. Київ».

  Для надання доступу до довідкового апарату архіву у віддаленому режимі на сайті Державного архіву Київської області додатково опубліковано цифрові копії 74 описів справ 65 фондів періоду після 1917 року.

  Рубрику сайту Державного архіву Кіровоградської області «Видатні особистості нашого краю» поповнено новими документами про Івана Карповича Тобілевича (Карпенка-Карого), українського письменника, драматурга, актора, одного з корифеїв українського побутового театру з нагоди 175-ї річниці від дня його народження.

  До розділу «Кіровоградська область: сторінки історії у документах» додано нові матеріали: Рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради депутатів трудящих від 14 серпня 1945 р. № 814 «Про хід підготовки шкіл до нового навчального року 1945/46 навчального року».

  Доповнено рубрику «Електронний архів» оцифрованими описами фондів “Управління Комітету Державної безпеки при Раді Міністрів УРСР” по Кіровоградській області» та оцифрованими фільтраційними справами на громадян Кіровоградщини, вивезених на примусові роботи до Німеччини та інших країн гітлерівської коаліції під час Другої світової війни (фонд «Управління служби національної безпеки України по Кіровоградській області»).

  На офіційному вебсайті Державного архіву Миколаївської області в рубриці «Цифровий архів: скановані справи», у підрубриці «Алфавітні покажчики (нові)» опубліковано алфавітні покажчики до метричних книг синагог міста Миколаєва із записами про народження, шлюб і смерть євреїв (Фонд № 484).

  Державний архів Сумської області в рубриці «Документи on-line», почав публікувати Книги реєстрації актів громадянського стану (РАГС) з м. Конотоп за 1931-1942 рр.

  Державний архів Харківської області у рубриці «Електронний архів» починає розміщення метричних книг з фонду № 40 Харківська духовна консисторія, м. Харків (1749-1918 рр.).

  Архівісти держархіву Харківської області продовжують публікувати описи справ постійного зберігання радянського періоду.

  Також, рубрику «Електронний архів» вебсайту держархіву Харківської області поповнено кримінальними справами на репресованих громадян м. Харків та Харківської області.

  Держархів продовжує розміщення ревізьких казок. Додатково розміщено: Ф. 31, оп. 141, спр. 26 Ревизские сказки на поданных черкас Миропольского округа округа. 1782 г.;та Ф. 31, оп. 141, спр. 23 Ревизские сказки на обывателей Лебединского округа. 1782 г.; Ф. 31, оп. 141, спр. 25 Ревизские сказки на войсковых обывателей по округам Харьковского наместничества. 1782 г. 

  До Дня міста Хмельницького на вебсайті Державного архіву Хмельницької області в рубриці , «Архів-on line» оприлюднено оцифровані справи фонду КФ-29, «Проскурівський магістрат», а також оприлюднено оцифровані справи фонду Р-863, «Кам’янець-Подільська обласна комісія із встановлення і розслідування злочинів гітлерівських загарбників та їх спільників по завданню збитків закладам, колгоспам, громадським організаціям, підприємствам та установам».

  Державний архів Чернівецької області продовжує оцифрування описів фондів дорадянського періоду. Оцифровано 1418 аркушів (8495 од.зб.) Ф.3, оп.2, том 6-10 Буковинська крайова управа.

  Державний архів Чернігівської області поповнив On-line архів оцифрованими описами та справами Національного архівного фонду. Додано 250 описів та 75 справ.

  Далі буде…