• Українська
 • State Archival Service of Ukraine
  Official webportal

  The portal works in test mode. Please send comments and
  suggestions to [email protected]
  Scientific and practical journal “Archives of Ukraine” is included in the List of scientific professional publications of Ukraine
  Рosted 5 October 2020 14:00

  Наказом Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2020 року № 1188 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 24 вересня 2020 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України» науково-практичний журнал «Архіви України», засновником якого є Державна архівна служба України, включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» за спеціальністю 032 «Історичні науки».

  Редакційна колегія журналу запрошує до співробітництва науковців, працівників архівних установ, докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня.

  Приймаються оригінальні, не опубліковані раніше статті, що мають наукову та практичну цінність.

  Тематична спрямованість журналу включає: висвітлення історії, теорії і практики архівної справи, публікацію наукових статей з проблем архівознавства, джерелознавства, документознавства, інших спеціальних історичних дисциплін; огляди архівних джерел; археографічні публікації архівних документів.

  Міждисциплінарний дискурс пов’язаний з актуалізацією процесів цифрової трансформації суспільства, запровадженням інформаційних технологій у діяльності архівів, розвитком електронних архівів та інформаційних ресурсів.

  З вимогами до оформлення статей можна ознайомитися на офіційному вебсайті журналу за посиланням: http://au.archives.gov.ua/index.php/au/requirements.

  Контакти редакційної колегії: +380 44 275 27 77, факс: +380 44 275 36 55, [email protected]https://au.archives.gov.ua.