• Українська
 • Вітаємо численну аудиторію вебпорталу Державної архівної служби України традиційною добіркою доступних в онлайн режимі оцифрованих документів архівних установ за листопад цього року.

  З метою надання віддаленого доступу до інформації архівних документів, що зберігаються у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ, рубрику «E-Archive/Документи он-лайн» доповнено цифровими копіями 20 справ з ф. 1164 «Метричні книги єврейських громад м. Києва» та Київського повіту.

  Рубрику Архів Cetera на вебсайті ЦДІАК України доповнено архівними документами до біографій видатних діячів: Олександра Кістяківського та його синів Ігоря і Богдана й онука Георгія, Івана Франка та Владислава Городецького, Миколи Харито, Петра та Феофана Лебединцевих, о. Олексія Глаголєва, старшого брата Ігоря Сікорського – Сергія, полярника Отто Шмідта, скульпторки Луїзи Невельсон та інших.

  Центральним державним історичним архівом України, м. Львів презентовано на власному вебсайті у рубриці «Документальні виставки» унікальні документи із життя і діяльності митрополита Андрея Шептицького та доповнено описами справ рубрику «Довідковий апарат».

  Центральний державний архів громадських об’єднань України на E-resource розмістив описи №№ 8, 9 ф. 1 «Центральний комітет Комуністичної партії України» – протоколи засідань Секретаріату та Оргбюро ЦК КП(б)У/КПУ й документи до них за 1938-1967 рр. та запустив новий онлайн-проєкт «Управлінські рішення вищого політичного керівництва України. 1919-1991 рр.», у якому представлені протоколами та стенограмами засідань Політбюро – одного з вищих керівних органів Компартії України.

  До уваги користувачів, рубрику «Фондовий каталог» вебсайту Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України поповнено описами фондів, описами до документів українських військових формувань за 1917-1918 рр. та до документів окремих політичних партій за 1917-1922 рр., що діяли на території України. 

  На сайті Державного архіву Волинської області в рубриці «Електронний архів» оприлюднено 55 архівних кримінальних справ несудових органів за 1939-1953 роки та 20 оцифрованих архівних справ з ф. 20 «Луцька єврейська гімназія імені Мойсея Глікліха, м.Луцьк, Волинського воєводства Gimnazjum Koedukacyjne z polskim językiem nauczania Mojżesza Gliklicha w Łucku».

  Державний архів Дніпропетровської області продовжує оприлюднювати на власному вебсайті електронні версії описів архівних фондів. У розділі «Описи архівних фондів радянського періоду» рубрики «Електронний архів» додатково розміщено 45 описів. 

  Доповнено довідковий апарат вебсайту Державного архіву Житомирської області , оприлюднено 200 описів фондів у рубриці «Радянський період та період незалежності».

  На офіційному вебсайті Державного архіву Івано-Франківської області у розділі «Довідковий апарат» розміщено перелік оцифрованих описів фондів.

  Державним архівом Київської області оприлюднені на вебсайті цифрові копії 256 архівних справ опису № 7 ф. 384 «Київська губернська комісія 1-го загального перепису населення у 1897 році», які стосуються Канівського повіту.

  З нагоди відзначення 95-річчя від дня заснування Державного архіву Кіровоградської області у розділу «Кіровоградська область: сторінки історії у документах» вебсайту держархіву оприлюднено архівні документи з його історії.

  Держархівом повністю оцифровано описи справ колишнього партійного архіву, а також понад 1000 описів справ радянського періоду, які через брак місця на вебресурсі. Державний архів Кіровоградської області тимчасово не має технічної можливості розмістити на своєму сайті. У разі, якщо зазначенні описи необхідні для роботи, ви можете звернутися на електронну адресу архіву: [email protected].

  Державний архів Полтавської області продовжує роботи з оцифрування науково-довідкового апарату фондів дорадянського та радянського періодів. У листопаді оцифровано 130 описів, з них 127 розміщені на сайті держархіву у рубриці «АРХІВНІ РЕСУРСИ» (підрубрика «Оцифровані описи»).

  Державний архів Харківської області представив на власному вебсайті нові публікації архівних документів: кримінальні справи метричні книги та ревізькі казки – ревізії податного населення Російської імперії у XVIII – першій половині ХІХ ст. 

  На офіційному вебсайті Державного архіву Херсонської області розміщено понад 100 описів фондів. Продовжується оприлюднення найбільшої справи 85 ф. 22 «Херсонська казенна палата».

  Продовжується оприлюднення оцифрованих документів на вебсайті Державного архіву Хмельницької області у рубриці «Архів-online».

  Державним архівом Чернівецької області презентовано на офіційному вебсайті у рубриці «Довідковий апарат» оцифровані описи дорадянського періоду.

  Далі буде…