• Українська
 • State Archival Service of Ukraine
  Official webportal

  The portal works in test mode. Please send comments and
  suggestions to [email protected]
  News of digitization of documents by state archives: December digest
  Рosted 31 December 2020 10:00

  Вітаємо численну аудиторію вебпорталу Державної архівної служби України традиційною добіркою доступних в онлайн режимі оцифрованих документів архівних установ за грудень цього року.

  З метою надання віддаленого доступу до інформації архівних документів Центральним державним історичним архівом України, м. Київ доповнено цифровими копіями рубрику «E-Archive/Документи он-лайн» та завершено тривалу роботу з удосконалення описів ф. 128, Києво-Печерська Свято-Успенська лавра. 

  До уваги користувачів, рубрику «Фондовий каталог» вебсайту Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України поповнено описами.

  Центральний державний історичний архів України, м. Львів продовжує оприлюднювати електронні версії описів архівних фондів. Перелік поповнено 5-ма описами.

  На офіційному вебсайті Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного презентовано інформаційний ресурс «Електронний каталог аудіовізуальних документів».

  Центральним державним архівом громадських об’єднань України на E-resource розміщено нові описи.

  На сайті Державного архіву Волинської області оприлюднено 41 оцифровану архівну справу. 

  Державний архів Одеської області оприлюднив описи колишнього архіву Одеського обкому КПУ.

  На сайті Державного архіву Івано-Франківської області додано 3 нові описи.

  Державним архівом Закарпатської області оприлюднено опис 1 фонду «Управління Служби безпеки України в Закарпатській області». 

  На сайті Державного архіву Житомирської області оприлюднено 134 описи фондів. 

  Державним архівом Дніпропетровської області розміщено 50 описів

  На сайті Державного архіву Кіровоградської області додано архівні документи з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування. 

  Державним архівом Львівської області доповнено оцифровані описи фондів 1939-1991 рр. – колишнього партійного архіву.

  Державний архів Харківської області представив на власному вебсайті нові публікації архівних документів: кримінальні справи метричні книги та ревізькі казки – ревізії податного населення Російської імперії у XVIII – першій половині ХІХ ст.

  Далі буде…