• Українська
 • Вітаємо численну аудиторію вебпорталу Державної архівної служби України традиційною добіркою доступних в онлайн режимі оцифрованих документів архівних установ за січень цього року.

  З метою надання віддаленого доступу до інформації архівних документів Центральний державний історичний архів України, м. Львів продовжує оприлюднювати електронні версії описів архівних фондів. Перелік поповнено 3-ма описами: ф. 146, опис 22а, ф 146, опис 23б та ф 146, опис 70.

  Центральним державним історичним архівом України, м. Київ доповнено рубрику «E-Archive/Документи он-лайн» цифровими копіями 13 справ з ф. 57, 36 метричних книг з ф. 127  та 12 справ з ф. 1164.

  Рубрику Архів Cetera доповнено архівними документами до біографій видатних діячів: Марка Антоновича, Олени Ган, Миколи Закревського, Андрія-Фердінанда Краусса, Богдана Ханенка, Павла Чубинського, Карла-Йогана Шимана та інших. 

  На сайті Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України розміщено документи особових фондів українських художників Бурлюка Давида Давидовича (ф. 1270), Толкачова Зіновія Шендеровича (ф. 778) та українського бібліографа Яшека Миколи Федоровича (ф. 276).

  На Е-resource Центрального державного архіву громадських об’єднань України розміщено чергові описи фонду 1 опис 18 та опис 19.

  На сайті Державного архіву Івано-Франківської області додано 5 нових описів (ф. 230, ф. 447, ф. 504, ф. 38, ф. 43).

  З метою покращення умов доступу до довідкового апарату архіву у віддаленому режимі, на сайті Державного архіву Київської області додатково опубліковано цифрові копії 176 описів справ.

  Державним архівом Львівської області опубліковано опис фонду «Спілка захисників міста Львова» доповнено список фондів радянського періоду  та доповнено оцифровані описи фондів 1939-1991 рр. колишнього партійного архіву.

  Державний архів Одеської області на своєму офіційному сайті розмістив 10083 картки за 1902 рік. Cпеціалістами облархіву готуються до викладення 9058 карток за 1900 р. та 8946 карток за 1898 р. Протягом січня-лютого будуть викладені також картки за 1897 та 1899 роки (відповідно, 8511 та 9294).

  Державний архів Полтавської області продовжує роботи щодо оцифрування науково – довідкового апарату фондів радянського періоду. У грудні місяці 2020 року та січні місяці 2021 року оцифровано 453 описи, з них 77 розміщені на сайті державного архіву.

  Державний архів Сумської області продовжує співпрацю з Сумським державним університетом з оцифровування описів справ архівних фондів. У січні 2021 року оцифровано 46 описів фондів. 

  Державний архів Харківської області представив на власному вебсайті нові публікації архівних документів: ревізькі казки – ревізії податного населення Російської імперії у XVIII – першій половині ХІХ ст. та кримінальні справи на репресованих громадян м. Харків та Харківської області. Додатково розміщено 10, 8 та 7 кримінальних справ. Архівний відділ Чугуївської РДА опублікував описи справ до 1991 року на власному вебсайті.  

  Для покращення доступу користувачів до архівної інформації Державний архів Херсонської області поповнив оцифрованими документами ф. 22., ф. 14., ф.  248 та ф. 328. 

  Далі буде…