• Українська
 • Вітаємо численну аудиторію вебпорталу Державної архівної служби України традиційною добіркою доступних в онлайн режимі оцифрованих документів архівних установ за лютий цього року.

  З метою надання віддаленого доступу до інформації архівних документів Центральний державний історичний архів України, м. Львів оприлюднив цифрові копії документів на власному сайті. Наразі опубліковано 150 справ з фонду 132 «Колекція листів державних, громадських та церковних діячів України, Польщі та інших країн» та 10 описів фонду 19 «Йосифінська метрика». 

  Центральний державний історичний архів України, м. Київ доповнив цифровими копіями фонд 57 «Генеральний опис Лівобережної України 1765–1769 років», фонд 1802 «Бахмутська провінційна канцелярія, м. Бахмут», фонд 1821 «Бахмутський повітовий суд,           м. Бахмут» та фонд 25 «Луцький гродський суд».

  На вебпорталі Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України презентовано описи ще 2 особових фондів – художника Щеглова Михайла Михайловича                  (фонд 384) і поета Воскрекасенка Сергія Іларіоновича (фонд 799). 

  Державний архів Волинської області оприлюднив 19 оцифрованих архівних справ з фонду 3 «Луцька міська управа, м. Луцьк, Луцького повіту Волинської губернії, 1870-1919 рр.».

  Державним архівом Дніпропетровської області на власному вебсайті розміщено скановані копії метричних книг (Православні церкви, с. Кам’янське Катеринославського повіту) про народження, шлюб, та смерть за період 1900-1907 рр. та скановані копії метричних книг (синагога, м. Катеринослав) про народження.

  На сайті Державного архіву Житомирської області опубліковано архівні справи з фонду 178 «Луцько-Житомирська римо-католицька духовна консисторія м. Житомир Волинської губернії», фонду 67 «Волинське губернське правління м. Житомир Волинської губернії» та фонду 96 «Луцько-Житомирський римо-католицький кафедральний капітул м. Житомир Волинської губернії».

  Цифрові копії майже 400 справ Перепису населення Сквирського повіту Київської губернії 1897 року оприлюднено на сайті Державного архіву Київської області.

  Науково-довідковий апарат Державного архіву Кіровоградської області поповнено відомостями про наявні в архіві каталоги та бази даних.

  На вебсайті Державного архіву Одеської області розміщено 9857 карток за 1898 рік та 9500 карток за 1900 рік. 

  У лютому місяці 2021 року Державним архівом Полтавської області оцифровано 436 описи, з них 59 розміщені на сайті держархіву.

  Державний архів Сумської області оприлюднив оцифровані описи справ архівних фондів установ періоду тимчасової нацистської окупації Сумської області 1941-1943 років.

  На вебсайті Державного архіву Харківської області представлено нові публікації архівних документів: кримінальні справи на репресованих громадян м. Харків та Харківської області та метричні книги Харківської духовної консисторії.

  У другій половині лютого Державний архів Херсонської області оприлюднив 24 справи з фондів 14 «Херсонська губернська креслярня» та 328 «Церкви м. Херсон та його передмість».

  Державний архів Хмельницької області оприлюднив нові оцифровані справи фонду 17 «Костьоли Подільської та Волинської губерній (колекція)».

  На офіційному вебсайті Державного архіву Черкаської області розміщено електронні версії 80 описів 78 архівних фондів періоду до 1917 року.

  Далі буде…