• Українська
 • State Archival Service of Ukraine
  Official webportal

  The portal works in test mode. Please send comments and
  suggestions to tsdea@arch.gov.ua
  NAF's unique documents

  XII cent. XIII cent. XIV cent. XV cent. XVI cent. XVII cent. XVIII cent. XIX cent. XX cent.


  Державний архів Чернігівської області


  1. Прохання до чернігівського цивільного губернатора Анастасьєва Олександра Костянтиновича, за прийомного сина колезького секретаря Л. Глібова Олександра, про призначення у Канцелярію цивільного губернатора від 9 липня 1890 р.
  2. Універсал гетьмана Дем’яна Многогрішного про підтвердження прав стародубського полковника Петра Рославця на збудований млин та осаджену Полковничу Слободу від 19 квітня 1670 р.
  3. Універсал гетьмана Івана Скоропадського значковому товаришу Михайлу і сотнику почепському Лук’яну Рославцям про затвердження за ними рухомості, що залишилася після смерті батька від 11 лютого 1709 р.
  4. Універсал гетьмана Я. Сомка Стефану Силичу про підтвердження прав на села Сядричі та Вихвостів від 28 лютого 1663 р.
  5. Прохання І. Кочерги до управляючого Чернігівською контрольною палатою про надання посади від 10 січня 1904 р.
  6. Лист українського письменника Б. Грінченка голові губернської земської управи про допомогу в налагодженні роботи музею від 10 січня 1900 р.
  7. Атестат про службу, виданий Малоросійським Чернігівським генеральним судом титулярному раднику Ф. Мальлеревському від 14 червня 1803 р.
  8. Універсал гетьмана, графа Кирила Розумовського про призначення канцеляриста Петра Юркевича отаманом Генеральної військової канцелярії від липень 1759 р.
  9. Розписка про одержання паспортів хлопчиками, які були обрані до придворної співочої капели від 25 травня 1838 р.
  10. Талон членського свідоцтва М. К. Адасовської від 7 вересня 1911 р.