• Українська
 • State Archival Service of Ukraine
  Official webportal

  The portal works in test mode. Please send comments and
  suggestions to tsdea@arch.gov.ua
  Заголовок документа Стенограма ІІ з’їзду КП(б)У
  Дата документа (крайні дати) 17 жовтня 1918 р. – 22 жовтня 1918 р.
  Статус та спосіб виготовлення документа Оригінал, правлений машинописний
  Мова Російська
  Місце зберігання Центральний державний архів громадських об'єднань України
  Архівний шифр Фонд 1 оп. 1 спр. 4
  Назва фондуЦентральний Комітет Комуністичної партії України
  Заголовок справиСтенограма ІІ з’їзду КП(б)У
  Критерій віднесення до категорії унікальних, характеристика унікальності Критерій змісту документа. Містить виняткову інформацію з історії початку діяльності Компартії України, її боротьби за владу
  Дата віднесення до категорії унікальних Протокол ЦЕПК від 30.07.2009 № 3