• Українська
 • State Archival Service of Ukraine
  Official webportal

  The portal works in test mode. Please send comments and
  suggestions to tsdea@arch.gov.ua
  Заголовок документа Стенограма ІІІ з’їзду КП(б)У
  Дата документа (крайні дати) 28 лютого 1919 р.
  Статус та спосіб виготовлення документа Оригінал, правлений машинописний
  Мова Російська
  Місце зберігання Центральний державний архів громадських об'єднань України
  Архівний шифр Фонд 1 оп. 1 спр. 15
  Назва фондуЦентральний Комітет Комуністичної партії України
  Заголовок справиСтенограма ІІІ з’їзду КП(б)У.
  Критерій віднесення до категорії унікальних, характеристика унікальності Критерій змісту документа. Винятковий документ з питань державного та політичного будівництва, розробки першої Конституції УСРР
  Дата віднесення до категорії унікальних Протокол ЦЕПК від 30.07.2009 № 3