• Українська
 • State Archival Service of Ukraine
  Official webportal

  The portal works in test mode. Please send comments and
  suggestions to tsdea@arch.gov.ua
  Заголовок документа Стенограма доповіді і заключного слова Сталіна Й.В. на ІV конференції КП(б)У
  Дата документа (крайні дати) 20 березня 1920 р.
  Статус та спосіб виготовлення документа Оригінал, машинописний
  Мова Російська
  Місце зберігання Центральний державний архів громадських об'єднань України
  Архівний шифр Фонд 1 оп. 1 спр. 35
  Назва фондуЦентральний Комітет Комуністичної партії України
  Заголовок справиСтенограма доповіді і заключного слова тов. Сталіна Й.В. на ІV конференції КП(б)У
  Критерій віднесення до категорії унікальних, характеристика унікальності Критерій змісту документа. Містить неповторювану інформацію про оцінку діяльності КП(б)У ЦК РКП
  Дата віднесення до категорії унікальних Протокол ЦЕПК від 30.07.2009 № 3