• Українська
 • State Archival Service of Ukraine
  Official webportal

  The portal works in test mode. Please send comments and
  suggestions to tsdea@arch.gov.ua
  By order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April 15, 2020 № 419-r Tatiana Emelianova was appointed Deputy Head of State Archival Service of Ukraine
  Рosted 22 April 2020 09:00

  Народилася 26 жовтня 1975 року в місті Бершадь Вінницької області.

  У 1992–1997 роках навчалася на історичному факультеті в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію історика-екскурсознавця.

  З грудня 1997 року працювала в Центральному державному кінофотофоноархіві України імені Г. С. Пшеничного.

  Від січня 2010 року заступник директора цього ж архіву.

  Керувала процесами формування архівних колекцій аудіовізуальних документів, оцифрування та забезпечення доступу до документів, у т. ч. репрезентації аудіовізуальних ресурсів у мережі Інтренет. Проводила активну роботу із науково-методичного забезпечення роботи архівних установ з аудіовізуальними документами. Брала участь у розробці національних стандартів у сфері архівної справи і діловодства.

  У 2004–2008 роках – аспірантка Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.

  У 2010 році захистила дисертацію на тему «Аудіовізуальні документи в державних архівах України: організація доступу та використання інформації, що міститься в них (1930 – 2007 рр.)».

  Коло наукових інтересів: джерелознавство, архівознавство та документознавство аудіовізуальних документів, історія та філософія аудіовізуального архівування, проблеми формування НАФ аудіовізуальними документами, архівна справа, оцифрування та доступ до архівних документів.

  Автор більше 50 наукових статей, тез з аудіовізуальної архівістики. Доповідачка на 30 всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах. Упорядник, співавтор і науковий редактор довідників та документальних видань: серії спеціальних довідників «Кінолітопис: Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів Война 1914 – 1917 гг. Из личного фотоальбома генерала графа Ф.А. Келлера (Харьков: «Фолио», 2012), Війна 1941 – 1945 рр.: альбом (Харків: «Фоліо», 2015), Професія, яка тебе обирає… Ювілейний збірник на пошану Гордія Пшеничного (1914–1994) (Київ, 2014) тощо.

  Є членом редколегії науково-практичного журналу «Архіви України», Головної редакційної колегії Укрдержархіву з підготовки архівних довідників за Програмою «Архівні зібрання України».

  У квітні 2020 року призначена заступником Голови Державної архівної служби України.

  Кандидат історичних наук.

  Має нагороди Державної архівної служби України, Київського міського голови Міністерства культури та туризму України, Прем’єр-міністра України.

  Лауреат премії імені Василя Веретенникова