• Українська
 • EURBICA: Пропозиції для робочої програми Suggestions for a Working Programme

  Bern, 21 April 2001                                              Андреас Келлерхалс, Берн.

  Ми маємо термінову потребу у робочій програмі, яку ми можемо представити Генеральній Асамблеї у Флоренції 29 травня 2001 року. Ця програма визначить зміст нашої роботи на наступні 3 роки і бути більш ніж простим графіком зустрічей (хоча цей останній пункт не слід забувати). Я вважаю буде розумно не створювати повністю нову програму, але продовжувати з роботи, започатковані колишнім координаційним бюро Європейських програм (КА/EUR) (оскільки ця робота ще не завершена), що здається на мою думку у великій мірі сумісним з нашими обговореннями у Парижі та Лунді у січні та квітні 2001 відповідно.

  Наступні пропозиції не тільки мої ідеї. Я додав те, що, як я пам’ятаю обговорювалось у Парижі (див. протоколи П. Каделла) і Лунді. Однак, це відображає мою індивідуальну і особисту точку зору.

  Наша програма повинна виходити з того, що більшість професійних комітетів або організацій, пов’язаних із структурою МРА вже працюють над дуже важливими питаннями. Ми також можемо отримати користь з національних досягнень у розв’язанні архівних або технічних проблем і т.д. Не має потреби в дублюванні будь-якої роботи. Найкраще, що ми можемо зробити, це координувати ці зусилля, визначати конкретні потреби у великій архівній галузі і перейти (інстутиційні і/або національні) межі.

  Об’єднана мета і всезагальна концепція може бути визначена як Спільна європейська архівна спадщина (розширення до Всесвітньої спадщини залишається відкритим). Така концепція дає нам можливість розглядати велику кількість архівних питань, завжди під специфічною європейською географічною та політичною перспективою.

  1. Створення (віртуальних) архівів без кордонів або міжнародних архівів, включаючи національні (регіональні і т.д.) архіви та архіви міжнародних/наднаціональних організацій, приватних інституцій тощо, відповідно міжнародної важливості. Це питання може включати проблеми експертизи (методичні питання, але питання концепції щодо формування загальнї спадщини) так саме, як і питання доступу і т.д.

  Ідея не повинна просувати відновлення або обмін (репарацію) архівних колекцій, але містити включення кордонної перспективи у процеси експертизи, беручи до уваги не тільки потреби і зацікавленість одного архівного закладу / одної ізольованої архівної спільноти, але й потреби Європейської спільноти (у сенсі EURBICA). Тому, обговорення питань вмісту буде (нагадувати) більш або меньш постійний діалог між архівістами та істориками.

  Співпраця з проектами Європейської спільноти важливі у цій галузі (див. EAN, EUAN,EVA і т.д.). Потреба в гармонізації: Розпочавши з ідеї постійного процесу створення спільного віртуального архівного європейського універсуму, ми повинні прийняти існуючі проекти, як центр для майбутнього розвитку (і вдосконалення якщо потрібно), не підтримуючи початок нових подібних проектів.

  Перегляд “Чорної книги” може також бути частиною загальних заходів у галузі Спадщини.

  Організації круглих столів, семінарів, інституціоналізація міжінстуційної співпраці, осмислених між інституційних зосереджених на суб’єктах програм експертизи разом з діалогом між архівними та науковими спільнотами тощо.

  2. В той же час ми повинні впроваджувати більш професійну архівну політику для приватних закладів / організацій, неурядових інституцій для між- та наднаціональних закладів і т.д. Державні архіви більше не є єдиними (або найважливішими) установами, що зберігають спільну архівну спадщину і які гарантують збереження соціальної пам’яті.

  Підтримка заходів (головним чином на національному рівні, але за підтримкою EURBICA) у співпраці з професійними асоціаціями: програма підвищення сприйняття (професіональне інформаційне управління, знання управління – використовування деяких підсилюючих слів – і професійні архіви, щоб слугувати і підтримувати економічні цілі підприємств; звернення до соціальної відповідальності).

  3. Доступ до Спільної європейської архівної спадщини: крім правових та технічних аспектів доступу, ми також повинні підкреслити необхідність доступу без оплати (пов’язаного з багатьма правовими питаннями щодо копіювання і т.д.). Співпраця з багатьма різними закладами, не тільки з європейськими, але наприклад з ЮНЕСКО також беде важливою.

  Я хотів би віднести до цього пункту активне використання архівних документів для користі великої громадскості – разом з музеями, бібліотеками або іншими зацікавленими закладами.

  Робота вестиметься самою EURBICA, у тісній співпраці з МРА комітетом з архівних правових справ (МРА/КПС): рекомендації, намагання впливати на міжнародні організації (ЮНЕСКО, EU і т.д.)?

  4. Можливо все ще існує деяка необхідність продовжувати з’ясування позіції архівних служб в середині громадських адміністрацій та, навіть більш важливіше, сприяння зміцненню їх позиції.

  Організація систематичного обміну (старших) кадрів (персоналу) може ініціювати покращення взаєморозуміння і постійне навчання.

  Робота, яка зроблена EURBICA: огляд, рекомендації, підтримка конкретних національних ініціатив?

  5. Архівні будівлі: див. Комітет з архівних будівель та устаткування (МРА/КБУ)?

  6. Зв’язок з Європейським Союзом і з Радою Європи: спеціальне завдання, відповідальність П. Каделла (нема потреби для зміни; “тільки” зацікавленість в систематичному обміні інформацією).

  Дві рекомендації щодо доступу до громадських документів в архівах і в адміністраціях (майже завершені).

  “Зелена книга” Європейського союзу для громадського сектору інформації в інформаційному суспільстві: ?? Очевидно додає питання з європейського словника ( у співпраці з (між-) національними організаціями, наприклад Європейський Союз, Відкрите товариство, “Інтерперес” або МРА; проектна група з термінології (МРА/ПГТ) абсолютно необхідні).

  Деякі колишні проекти (проект Комінтерн, проекти СНД) вже більше не є пріоритетам для EURBICA (надали розподіл Європи на дві регіональні відділення). Інші заходи, такі як DLM-Форум, навіть EUAN-/EVA-проекти складають більшу частину заходів Європейської спільноти: Наше скрутне становище повинне бути відповідним до наших ресурсів та інтересів (для зацікавленості EURBICA у цих проектах див. вище, пункт 1).

  Наша головна діяльність не полягатиме у пошуку відповідей на питання або вирішенні проблем, але полягатиме у задаванні питань та постановці проблем на обговорення. Ми повинні створити структуру для обговорення, зібрати разом людей і підтримувати нові ініціативи (співпраця, нові підходи, не потрібні нові проекти), стимулювати нові мережі співпраці і т.д. Якщо хто небудь вважає що ми можемо зробити більше – мені теж цікаво, як саме, однак, на жаль наші можливості будуть обмежені. Щоб здійснити ці наміри ми потребуємо підтримки від багатьох країн (націй, регіонів) і приватних закладів.

  Що робити зараз?

  1. Складання робочого плану (шляхом обміну поштою) включаючи а) визначення робочого лану, b) список продуктів / конкретних заходів, с) конкретний перелік, очевидно d) необхідність у підтримці членів (склад робочих груп).

  Усім пропонується змінювати ці пропозиції, додавати нові пункти (повідомлення) або удаляти пункти, додати більш кращих відповідних або більш придатних прикладів.

  2. Визначення порядку денного для Генеральної Асамблеї (я вважаю, що запрошення повинні розсилатись членам на протязі одного місяця, у крайньому випадку протягом трьох тижнів, раніше, тобто крайній строк 8 травня).

  3. У відповідності з ще формально не затвердженими правилами, діючий президент і новий пропонуємий президент, повинні визначити порядок денний і організувати – разом з нашим Генеральним Секретаріатом – листування.

  Якщо виникне потреба, то я хотів би отримати коментарі, подальші пропозиції і об’єднати увесь зворотній зв’язок в новому документі, який перекладений на французьку мову ( на швейцарську французьку та французьку французьку мови, які відрізняються, і на англійську мову, яка не є офіційною у Швейцарії, тому необхідно докладно перевірити кінцевий текст).

   

  Головна проблема для EURBICA:

  Гармонізація різних заходів і проектів, які є поточними на сьогодні, підтримувати доповнення вмісту, щоб створити критичну масу міжінстутиційної доступної інформації.

  Гармонізація оцінки концепцій відповідно до ідеї Європейської архівної спадщини, в постійному діалозі між архівістами усіх типів архівів Європи і з істориками (або іншими замовниками) також.