• Українська
 • State Archival Service of Ukraine
  Official webportal

  The portal works in test mode. Please send comments and
  suggestions to tsdea@arch.gov.ua
  Scientific and practical journal “Archives of Ukraine” is included in the List of scientific professional publications of Ukraine in the specialty 029 “Social Communication”
  Рosted 7 December 2020 16:34

  Наказом Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2020 року № 1471 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 26 листопада 2020 року та внесення змін до наказів МОН України від 2 липня 2020 року № 886, від 24 вересня 2020 року № 1188» науково-практичний журнал «Архіви України», засновником якого є Державна архівна служба України, включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» за спеціальністю 029 «Соціальна комунікація», що передбачає публікацію матеріалів з питань інформаційної та архівної справи.

  Редакційна колегія журналу звертає увагу науковців, працівників архівних установ, докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня, що науково-практичний журнал «Архіви України» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» за двома спеціальностями 029 «Соціальна комунікація» та 032 «Історичні науки».

  Запрошуємо до співробітництва та приймаємо оригінальні, не опубліковані раніше статті, що мають наукову та практичну цінність.

  З вимогами до оформлення статей можна ознайомитися на офіційному вебсайті журналу за посиланням: http://au.archives.gov.ua/index.php/au/requirements

  Контакти редакційної колегії: +380 44 275 27 77, факс: +380 44 275 36 55, au@arch.gov.ua, https://au.archives.gov.ua