• In English
 • Кінолітопис: Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіносюжетів (червень 1945 – 1955)

   

  Звертатися:
  [email protected]

  Please contact:
  [email protected]

  Кінолітопис: Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіносюжетів (червень 1945 – 1955) / Упорядники: О.І.Селіфонов, Н.М.Слончак, Н.О. Топішко. Державний комітет архівів України. Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г.С.Пшеничного. – Київ, 2002. – 486 с. – (Серія “Архівні зібрання України: Спеціальні довідники”) (pdf, 1337 Кб)

  Kinolitopys: Anotovanyi kataloh kinozhurnaliv, dokumentalnykh filmiv i kinosiuzhetiv (cherven 1945 – 1955) / Uporiadnyky: O.I.Selifonov, N.M.Slonchak, N.O.Topishko. Derzhavnyi komitet arkhiviv Ukrainy. Tsentralnyi derzhavnyi kinofotofonoarkhiv Ukrainy im. H.S.Pshenychnoho. – Kyiv, 2002. – 486 s. – (Seriia “Arkhivni zibrannia Ukrainy: Spetsialni dovidnyky”)

  У цьому анотованому каталозі подається інформація про всі кінодокументи, що зберігаються у ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного виробництва червня 1945-1955 років. У кінодокументах першого повоєнного десятиліття в образній формі відображено відбудову зруйнованого в роки радянсько-німецької війни і подальший розвиток народного господарства, науки і культури України, показані основні події суспільно-політичного життя республіки. У кінодокументах широко представлена діяльність відомих державних і політичних діячів, діячів науки, культури і мистецтва, новаторів промислового і сільськогосподарського виробництва.

  Передмова

  Безупинний плин часу стрімко віддаляє від нас незначні й вікопомні події історії. Там, у минулому, залишається те, що згодом прагнемо ми відтворити у своїй пам’яті, вивчити його і пізнати, щоб встановити конкретні зв’язки минулого з сьогоднішнім, сьогоднішнього з прийдешнім.

  Значною мірою цьому сприяють кінодокументи, по-справжньому “живі свідки” історії, документи своєї епохи. Кінодокументалісти, створюючи об’ємну панораму свого часу, передають прийдешнім поколінням пульс і ритм епохи, доносять до них літопис країни, її народу.

  Безцінний кінолітопис першого повоєнного десятиліття становлять документальні фільми, кіножурнали, окремі сюжети, що зберігаються у Центральному державному кінофотофоноархіві України імені Г.С.Пшеничного. Домінуючою темою кінодокументів цього періоду є відновлення життя на визволеній від фашистських окупантів землі, відбудова зруйнованого війною і подальший розвиток народного господарства, культури і науки України.

  Інформація про них подається у пропонованому анотованому каталозі, що є хронологічним продовженням двох раніше виданих каталогів: “Кинолетопись. Аннотированный каталог киножурналов и документальных фильмов украинских студий (1923-1941)”. К., 1969. і “Кинолетопись. Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг. Аннотированный каталог документальных фильмов, киножурналов и киносюжетов”. К., 1975.

  Цей анотований каталог містить інформацію про 1193 назви кінодокументів за період з червня 1945 по 1955 рік включно, більшість яких становлять кіножурнали, документальні фільми, кіносюжети виробництва Української студії хронікально-документальних фільмів (Укркінохроніка). Передусім – це кіножурнал “Радянська Україна”, випуск якого студією започатковано у 1938 р. За період з червня 1945 по 1955 рр. вийшло 657 номерів кіножурналу, з яких 7 не збереглося – 35, 46, 51 (1945 р.), 69 (1947 р.), 1, 2 (1951 р.), 1 (1953 р.). У тому числі у 1946 р. вийшло два випуски кіножурналу під № 1, один з яких був екстреним, і два випуски під № 2, один з яких був спеціальним; у 1947 р. два випуски (№ 36 і 53), у 1948 р. – один (№ 48) вийшли для західних областей України; у 1954 р. – два випуски під № 18, один з яких присвячено ХVIІІ з’їзду КП(б)У. Інформація про них в каталозі розміщена послідовно відповідно до номерів.

  Крім того, впродовж 1948-1951 рр. вийшло 18 випусків кіножурналу з номерами від 100 до 116 (№ 103 повторюється двічі), попри те, як щорічний випуск не перевищував 76 номерів (причини такої нумерації і мету їх випуску встановити, на жаль, не вдалося); у 1946 р. вийшло 9 випусків з номерами 1-9 для західних областей України. Інформація про них у каталозі розміщена у хронологічній послідовності після останнього щорічного номера.

  В окремих випадках сюжети щорічних чергових випусків кіножурналу і випусків для західних областей України або випусків з номерами від 100 тотожні.

  З 1952 р. на Укркінохроніці започатковано випуск нових кіножурналів – “Молодь України” і “Піонерія” по 6 номерів щорічно, “Радянський спорт” по 2 номери щорічно. Всі вони збереглися, інформація про них включена до каталогу.

  Поряд з кіножурналами на Укркінохроніці виходили спеціальні випуски, присвячені окремим подіям чи особам, як наприклад, про роботу першої повоєнної сесії Верховної Ради УРСР, святкування 1 Травня, кінопортрети кандидатів у депутати Верховної Ради УРСР тощо.

  Значне місце в кінолітопису історії України посідають документальні фільми Укркінохроніки, авторами яких є відомі українські кінодокументалісти Я.П.Авдієнко, М.М.Білінський, С.М.Гольбріх, І.Ц.Гольдштейн, М.Я.Мельников, Я.Г.Мєстєчкін, Р.А.Нахманович, В.П.Небера, А.О.Слісаренко, М.Я.Слуцький, Г.М.Тасін, Р.І.Фощенко Л.С.Френкель, М.І.Шапсай, М.Л.Юдін та ін.

  Всього у ЦДКФФА України ім. Г.С.Пшеничного за період з 1945 по 1955 рік зберігається 185 документальних фільмів Укркінохроніки, інформація про які включена до каталогу.

  Окрему групу кінодокументів становлять кіносюжети Укркінохроніки, що не ввійшли до готової продукції. У разі малометражності сюжетів їх об’єднано в архіві у збірники під одним обліковим номером. Такі збірники можуть містити кіносюжети за різні роки, чим пояснюється повторення в каталозі інформації про один і той же обліковий номер, а також непослідовна нумерація сюжетів.

  Вперше до анотованого каталогу включена інформація про науково-популярні фільми, що зберігаються в архіві, виробництва Київської кіностудії науково-популярних фільмів. Студія заснована у 1941 р. як Київська кіностудія наукових та учбово-технічних фільмів (Київучтехфільм), у 1946 р. перейменована на Київську кіностудію учбових фільмів (Київучфільм), з 1954 р. – Київська кіностудія науково-популярних фільмів (Київнаукфільм). Серед авторів фільмів відомі майстри наукового і науково-популярного кіно В.Гомоляка, М.В.Грачов, Є.З.Григорович, А.В.Кордюм, К.В.Лундишев, А.А.Народицький, В.П.Нечаєв, Л.М.Островська, Б.Я.Снітко, С.Л.Шульман та ін.

  За цей період в архіві зберігається 50 науково-популярних фільмів Київнаукфільму, проте це далеко не вся кінопродукція студії. Значна частина фільмів виготовлялася на замовлення і не відкладалася на студії, частина фільмів, що вийшла на союзний екран, зберігається у Держфільмофонді Росії. Поза увагою архіву залишилося суто наукове (дослідницьке) кіно без будь-якої конкретної документальної основи. Значне місце у кінопродукції студії посідали анімаційні фільми, що не підлягають прийманню на державне зберігання до ЦДКФФА України ім. Г.С.Пшеничного.

  В архіві за цей період зберігається також 19 фільмів Київської кіностудії художніх фільмів, серед яких фільми-спектаклі, документальні видові фільми, фільми на замовлення, як правило, на сільськогосподарську тематику.

  Серед інших кіностудій, окремі фільми, сюжети яких зберігаються в архіві, Центральна студія документальних фільмів (ЦСДФ, Москва), Московська кіностудія імені М.Горького, Московська студія художніх фільмів (Мосфільм). В більшості вони стосуються історії України і доповнюють національний кінолітопис.

  Інформація про кінодокументи в анотованому каталозі розміщена за хронологією їх виробництва, щорічно за видами – кіножурнали (за номерами), спецвипуски, кінофільми, кіносюжети (за алфавітом назв).

  Зміст кінодокументів розкрито в коротких описових статтях (анотаціях) до кожного фільму, спецвипуску, кожного сюжету кіножурналу, збірника кіносюжетів. Описова стаття містить коротку інформацію про подію та її учасників, місце, де вона відбувається. Детально ознайомитися зі змістом кінодокумента можна лише за монтажним листом, описом зйомок або при перегляді на екрані.

  Перед описовою статтею про кожен кінодокумент подається така інформація: назва (мовою оригіналу), дата випуску чи зйомки (для окремих кіносюжетів), порядковий номер кіножурналу, кількість частин (крім одночастинних), обліковий номер в архіві, назва кіностудії (повна або за офіційно прийнятим скороченням), прізвище, ініціали режисера (лише для фільмів).

  У правопис назв кіносюжетів, взятих в лапки, не вносилося ніяких виправлень. Власні назви газет, журналів, теплоходів тощо подаються мовою оригіналу (газета “Комсомольская правда”, теплохід “Фридрих Энгельс”, “Украина”).

  В каталозі подано іменний і географічний покажчики, посилання в яких арабські цифри відповідають порядковому номеру документа, римські – номеру сюжету.

  Анотований каталог видається з метою популяризації фондів ЦДКФФА України ім. Г.С.Пшеничного і розрахований на широке коло користувачів документної інформації. У роботі над анотованим каталогом, крім укладачів, також брали участь працівники архіву Л.А.Голенко, О.А.Золотько, О.С.Огородніков, Л.Б.Пількевич, С.М.Скарбовійчук, І.М.Славинська, Л.Ф.Ятченко.

  ЗМІСТ

  Передмова

  1945 рік

  1946 рік

  1947 рік

  1948 рік

  1949 рік

  1950 рік

  1951 рік

  1952 рік

  1953 рік

  1954 рік

  1955 рік

  Іменний покажчик

  Географічний покажчик