• In English
 • Мережа архівних установ та спеціальних установ страхового фонду документації

  До сфери управління Державної архівної служби належить 9 центральних державних архівів, 3 центральні державні архівні установи, 8 спеціальних установ страхового фонду документації, Український науково-дослідний інститут архівної справи та діловодства та Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії.

  Мережа архівних установ України включає 2158 установи. З них 9 центральних державних архівів, Український науково-дослідний інститут архівної справи та діловодства, 3 центральні державні архівні установи, Державний архів в Автономній Республіці Крим, 26 державних архівів областей, міст Києва та Севастополя, 476 архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій, 138 архівних відділів (секторів) міських рад, 13 галузевих державних архівів та 1472 трудових архіви, 19 архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права. Із загальної кількості трудових архівів 322 мають статус юридичної особи. Інформація про архівні установи, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, у Донецькій та Луганській областях, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, відсутня.

  Штатна чисельність працівників Укрдержархіву, центральних державних архівних установ, науково-дослідних установ, спеціальних установ страхового фонду документації, державних архівів областей, міста Києва, архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад,  становить 3884 штатні одиниці, серед яких, посад державних службовців – 1921. Облікова чисельність працівників станом на 01.01.2020 становить 3532 осіб, з них:

  – Укрдержархіву – 80;

  – центральних державних архівних установ – 545;

  – науково-дослідні установи – 79;

  – спеціальних установ СФД – 351;

  – державних архівів областей, міста Києва – 1081;

   – архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад – 1396.

  Укомплектованість кадрами установ становить близько 90%.

  У віковій структурі кількість молоді до 35 років становить 578 осіб, вік 60 років і більше мають 585 осіб.

  Кількість чоловіків –  670 (18,9% ), жінок – 2 796 осіб (79,1%).

  Вищу освіту мають 2696 особи (76,3% фактичної чисельності).

  З них:

  190 працівників мають освіту за спеціальністю архівознавство, документознавство та інформаційна діяльність;

  419 працівників мають вищу історичну освіту;

  1995 працівників мають повну вищу освіту за іншими напрямками;

  191 працівник мають другу вищу освіту за спеціальностями галузі знань «Державне управління».

  Науковий ступінь мають 77 осіб, у тому числі 73 кандидата наук, 4 доктора наук.

  Вчене звання мають 11 осіб, із них: доцентів – 8 професорів – 3. Почесне звання мають 13 осіб.