• In English
  • Зарубіжна архівна Україніка: Австралія

    • Саєнко Л. Українська австраліана: Архів Степана Радіона / Л. Саєнко // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України : зб. матеріалів конф. / Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія” ; Нац. парламент. б-ка України. – К., 2004. – С. 51-58.
    • Федевич Д. Архіви / Д. Федевич // Енциклопедія української діаспори. – К. ; Нью-Йорк ; Чікаго ; Мельбурн, 1995. – Т. 4 : (Австралія. Азія. Африка). – С. 30.